Skip to main content

Constructors mobile oppbevaringsløsning for rør forbedrer Statoils lager

Kundereferanser

Kunde: Statoil
Sted: Norge
Produkter: Grenreoler montert på mobile vogner

Behov

Statoil lagrer stigerør (13 meter lange rørdeler) på et lager i Vestbase i Norge. Disse rørene brukes ved oljeborerigger til havs for å koble boreplattformen til borehodet.

Disse store og kostbare rørene ble lagret på en rekke forskjellige steder i Statoils lagersone. Dette bød på problemer når rørene skulle flyttes, ettersom det ikke fantes en helhetlig lagringsløsning og ingen enhetlig metode for å klargjøre rørene for transport til plattformene.

Det hele var tidkrevende og problematisk – ikke minst når de lagrede rørene regelmessig skulle inspiseres.

statoil norway

Løsning

Constructor har samarbeidet med Statoil i et kvart århundre og har levert mange lagringsløsninger til Statoil gjennom årene, hvorav flere til lageret i Vestbase.

Denne gangen leverte Constructor en grenreol som var montert på mobile vogner, noe som ga Statoil en systematisk løsning for håndtering og vedlikehold av de omfangsrike rørene.

Vognene går på skinner som er nedstøpt i betonggulvet. Vognene styres fra et kontrollpanel foran på vognen eller via fjernkontroll. Når vognene beveger seg mot den ene siden, åpnes ønsket gang.

Constructors løsning sikrer enhetlig og enkel oppbevaring for Statoil.

  • En systematisk løsning for håndtering og vedlikehold av rør.
  • Oppbevaring på mobile vogner gir enhetlig lagring og transport av store og kostbare rør.
  • Løsningen gjør det enkelt å flytte rørene for testing og transport til boreplattformen.

Mobile Grenreoler - Constructor

«Vi har oppnådd flere fordeler med denne løsningen: vi har enklere tilgang til hvert enkelt rør, rørene lagres innendørs, og de er veldig lette å inspisere.» – Bjarne Brunsvik, driftsansvarlig, Statoil

Om Statoil

Statoil er et norsk multinasjonalt olje- og gasselskap – en stor selger av råolje og den nest største leverandøren av naturgass til det europeiske markedet.

Statoil leverer også fornybar energi til Storbritannia gjennom sin havbaserte vindkraftpark Sheringham Shoal. www.statoil.com