Skip to main content

Dette er den offisielle Personvernpolicyen som regulerer bruken av Constructor Norge sitt nettsted på www.constructor.no samt alle nettsteder og internettadresser (f.eks. URL, domenenavn og sider) som vi eier eller kontrollerer (”Nettstedet”).

Denne Personvernpolicyen beskriver hvilke personopplysninger som samles inn via vårt Nettsted, men omfatter ingen annen informasjon, uansett på hvilken måte den samles inn eller i hvilken hensikt, eller andre nettsteder eller tjenester om det ikke ettertrykkelig oppgis.

Denne Personvernpolicyen kan når som helst endres, og uten noen spesiell årsak. Dersom vi beslutter å gjøre en betydelig endring i vår Personvernpolicy, legger vi inn en melding på Nettstedets startside, som blir liggende tilgjengelig en stund etter at endringen er gjort. Vi oppfordrer deg til å lese igjennom denne Personvernpolicyen hver gang du besøker Nettstedet.

Ved å bruke Nettstedet godkjenner du den nyeste versjonen av denne Personvernpolicyen. Vennligst les igjennom våre Brukervilkår slik at du forstår de generelle reglene for bruken av dette Nettstedet. Med unntak av hva som angis i andre ansvarsfraskrivelser, policyer, brukervilkår etc på dette Nettstedet, utgjør denne Personvernpolicyen og Brukervilkårene den fullstendige overenskommelsen mellom deg og Gonvarri Material Handling med hensyn til din bruk av dette Nettstedet.

Ytterligere vilkår kan gjelde når du benytter spesifikke tjenester eller materiale på visse deler av dette Nettstedet, eller når du klikker på en lenke på dette Nettstedet.

Innhold

Gonvarri Material Handling sitt nettsted inneholder informasjon om Gonvarri Material Handling sine produkter og Gonvarri Material Handling sine kampanjer.

Alle opplysninger på dette nettstedet er kun for informasjon. Du kan ikke bruke eller stole på dette nettstedet som substitutt for informasjon som gis av en av Gonvarri Material Handling sine autoriserte distributører eller forhandlere. Informasjon på dette nettstedet er ikke juridisk bindende og kan ikke ses på som et gjeldende salgstilbud.

Selv om Gonvarri Material Handling gjør sitt ytterste for å sikre at all informasjon på dette nettstedet er korrekt, kan riktigheten ikke garanteres og Gonvarri Material Handling kan ikke stilles til ansvar for at all informasjon på nettstedet er korrekt, fullstendig eller riktig. Dette nettstedet, samt all informasjon og alt materiale den inneholder gis som den er og uten garantier, hverken uttrykt eller underforstått.

Gonvarri Material Handling forbeholder seg retten til når som helst og uten foregående varsling, å gjøre endring på modeller, utstyr, spesifikasjoner og tilgjengelighet.

Priser på produkter fra Gonvarri Material Handling

Prisinformasjon som finnes på eller gis på Gonvarri Material Handling sin nettside gis kun som informasjon og må ikke oppfattes som et salgstilbud på Gonvarri Material Handling sine produkter. Den er heller ikke bindende for autoriserte Gonvarri Material Handling sine distributører eller forhandlere. Kjøp av Gonvarri Material Handling sine produkter omfattes av vilkårene i de enkelte salgsavtaler.

Bruk av cookieteknikk

Gonvarri Material Handling benytter cookieteknikk for at Gonvarri Material Handling skal kunne følge din bruk av Gonvarri Material Handling sitt nettsted, for at Gonvarri Material Handling skal kunne registrere brukeraktiviteten på Gonvarri Material Handling sitt nettsted, samt for å vurdere og forbedre Gonvarri Material Handling sin nettside slik at den blir mer brukervennlig for deg.

Gonvarri Material Handling registrerer ikke oppgaver om enkelte brukere med hjelp av denne teknikken, noe som innebærer at ingen spesifikk informasjon om deg lagres og benyttes.

Innledning

Hvilke opplysninger og hvordan vi behandler dem, avhenger av hva du gjør når du besøker vårt Nettsted. Informasjon som ikke utgjør personopplysninger kan vi komme til å samle inn og benytte på annen måte enn dine personopplysninger.

Personopplysninger

Personopplysninger er opplysninger som vi samler inn gjennom dette Nettstedet og kan benytte for å identifisere eller kontakte deg, f.eks.

 • ditt navn 
 • ditt telefonnummer 
 • din adresse 
 • din e-postadresse 
 • din arbeidsgiver.   

På enkelte deler av dette Nettstedet kan du også sende opplysninger om deg selv til oss. Du fyller f.eks. ut et registreringsskjema, en meningsmåling eller et e-postformular.

Du kan også velge å la oss skreddersy dine besøk på Nettstedet. I så fall ber vi deg om spesifikke personopplysninger som vi kan benytte for å forenkle dine besøk på vårt Nettsted.

Når disse opplysninger kombineres med den informasjon som ikke utgjør personopplysninger, og som vi samler inn gjennom cookiefiler (se beskrivelser nedenfor), kan vi avgjøre om du har besøkt Nettstedet tidligere og tilpasse visningen av Nettstedet, f.eks. fortelle om nye funksjoner som kan interessere deg.

Du er selv ansvarlig for at informasjonen du gir oss er aktuell, fullstendig, riktig og korrekt og for at de personopplysninger du oppgir er oppdaterte. Vi kan ikke, og skal heller ikke holdes ansvarlige for eventuelle problemer eller ansvarsbeskyldninger som kan oppstå om du ikke gir oss korrekt, riktig eller fullstendig informasjon eller om du ikke oppdaterer de opplysninger du har gitt oss.

Lagring og bruk av personopplysninger?

Vi kan lagre og bruke personopplysninger som vi samler inn gjennom dette Nettstedet for å gi deg tilgang til dette Nettstedet. Utover dette kan vi lagre og bruke dine personopplysninger

 • for å svare på forespørsler fra deg 
 • for å skreddersy Nettstedet for deg, f.eks. ved å fortelle om nye funksjoner som kan være interessante for deg 
 • for å opprette register for vår interne forretningsmessige bruk, bl.a. register over dine personopplysninger 
 • for å kontakte deg med informasjon som kan interessere deg, f.eks. informasjon om våre og andres produkter og tjenester 
 • i analytisk sammenheng, samt for å evaluere, utvikle og forbedre program, produkter, tjenester og innhold 
 • for å ta bort opplysninger som kan brukes for å identifisere deg (ditt navn, din e-postadresse, ditt personnummer etc.) Om så skjer identifiseres du ikke lenger som et enkelt individ. Når vi har avidentifisert opplysningene så utgjør de ikke lenger personopplysninger og vi kan håndtere dem på samme måte som annen informasjon som ikke utgjør personopplysninger 
 • for å tilpase denne Personvernpolicyen og andre regler om din bruk av dette Nettstedet 
 • for å beskytte våre rettigheter eller vår eiendom 
 • for å garantere noen sin helse, sikkerhet eller velbehag og/eller 
 • for etterlevelse av lover eller bestemmelser, rettsavgjørelser eller andre rettslige prosedyrer.

Spredning av personopplysninger til tredje part

Gonvarri Material Handling kommer ikke til å videreformidle personopplysninger som er samlet inn via dette Nettstedet til en ikke nærstående tredjepart uten ditt samtykke, med unntak for hva som oppgis på annet sted i denne Personvernpolicyen.

Innenfor rammen for den løpende virksomheten kommer vi, om du gir ditt samtykke, til å dele enkelte personopplysninger med foretak som vi stoler på at utfører tjenester eller fyller funksjoner på våre vegne. Vi har for eksempel tillit til at forskjellige underleverandører transporterer produkter som du bestiller på vårt Nettsted. Om dette skjer så gir vi underleverandøren den informasjon de behøver for å behandle din ordre, f.eks. ditt navn og din e-postadresse. Når vi videresender dine personopplysninger til tredje part gir vi dem aldri tillatelse til å beholde, bruke eller spre dine opplysninger til andre uten i den hensikt å yte de tjenester vi har bedt dem om å yte.

Vi kommer ikke til å selge eller publisere dine personopplysninger, eller benytte dem i utbytte, foruten i samband med salg, sammenslåing, oppløsning eller oppkjøp av bedrift. Du har alltid rett til å få tilgang til og korrigere dine personopplysninger, samt motsette deg at de brukes.

Vi kan ha en juridisk forpliktelse til å oppgi dine personopplysninger i samsvar med en rettsavgjørelse, en husransakingsordre, lover eller bestemmelser. Vi kan komme til å samarbeide med politiet og rettsvesenet i utredninger av og påtale mot Nettstedsbesøkere som bryter mot våre regler eller viser en oppførsel som er skadelig for andre besøkende (eller ulovlig).

Vi kan komme til å videreformidle dine personopplysninger til tredje part dersom vi bedømmer at det er nødvendig for å

 • tilpasse denne Personvernpolicyen og andre regler om din bruk av dette Nettstedet
 • beskytte våre rettigheter eller vår eiendom
 • garantere noen sin helse, sikkerhet eller velferd og/eller
 • lover eller bestemmelser, rettsavgjørelser eller andre rettslige prosedyrer skal respekteres.

Databeskyttelse på andre nettsteder som vi linker til

Dette Nettstedet kan inneholde linker til andre nettsteder. Enkelte av disse nettstedene  drives kanskje av Constructor, og enkelte av tredje part. Vi gir linker i den hensikt å forenkle for deg, men vi gransker, kontrollerer eller overvåker ikke databeskyttelsen på nettsteder som drives av andre. Denne Personvernpolicyen gjelder ingen andre nettsteder, ikke engang andre Gonvarri Material Handling-nettsteder. Vi er ikke ansvarlig for funksjonen hos nettsteder som drives av tredje part eller for dine forretningsforbindelser for dem. Derfor anbefaler vi at du, når du forlater dette Nettstedet, sjekker hvert nettsted sine datasikkerhetsrutiner og gjør en egen bedømming av disse rutiner.

Informasjon som ikke utgjør personopplysninger

Informasjon som ikke utgjør personopplysninger er informasjon som vi samler inn gjennom dette Nettstedet og som ikke identifiserer deg som individ. Det kan omhandle blant annet følgende opplysninger:

 • Hvilken nettleser du benytter (f.eks. Netscape Navigator eller Internet Explorer)
 • Navnet på det domenet du går ut på internett fra
 • Internettadressen for det Nettstedet fra hvilken du gikk til vårt Nettsted
 • Hvilken dato og klokkeslett du besøkte vårt Nettsted
 • Hvilke sider du har besøkt på vårt Nettsted
 • Avidentifisere personopplysninger

Om du besøker vårt Nettsted for å lese eller laste ned informasjon (f.eks. informasjon om noen av våre produkter eller tjenester) kan vi samle inn informasjon som ikke utgjør personopplysninger fra din PC. Denne informasjon samles inn fra datamaskinen sin nettleser: Om du bare leser eller laster ned informasjon på vårt Nettsted, samler vi ikke inn eller lagrer ditt navn, din e-postadresse, din bostedsadresse eller andre personopplysninger som angår deg. Vi kan dog plassere en tekstfil, en såkalt ”cookie”, i datamaskinens nettlesermappe ved ditt besøk.

Cookiefilen kan komme til å bli lagret på datamaskinens harddisk. Du har alltid rett til å avvise våre cookiefiler om din nettleser tillater det, men om du gjøre det kan det hende at visse deler av vårt Nettsted ikke fungerer som de skal. Vi tillater ikke at tredje part plasserer cookiefiler på vårt Nettsted. Informasjon som ikke utgjør personopplysninger benyttes for å gjøre dette Nettstedet mer anvendelig for besøkerne. Informasjon som ikke utgjør personopplysninger benyttes også i andre forretningsmessige hensyn. Vi kan for eksempel bruke informasjon som ikke utgjør personopplysninger eller sammensatte avidentifiserte personopplysninger for å

 • skape rapporter som benyttes internt for å utvikle program, produkter, tjenester eller innhold
 • tilpasse informasjon eller tjenester som interesserer deg
 • videreformidle eller selge den til tredje part og/eller
 • gi sammendrag av ”trafikkstatistikk” og ”svarkvoter” til tredje part.

Sikkerhet på Nettstedet

Vi tar rimelige fysiske, elektroniske og prosessuelle tiltak for å beskytte dine personopplysninger mot tap, feilaktig bruk, uautorisert tilgang, spredning, endring eller ødeleggelse. Du bør dog tenke på at ingen internettilslutning noensinne er helt sikker eller feilfri. Spesielt e-post som sendes til eller fra dette nettstedet kan være usikker, og du bør derfor være ekstra forsiktig med hvilken informasjon du sender til oss via e-post.

Oppdatering av policyen

Gonvarri Material Handling forbeholder seg retten til å når som helst oppdatere denne policyen om det kreves av forretningsmessige grunner, og du oppfordres hermed til å besøke denne siden og lese igjennom policyen hver gang du besøker nettstedet.

Kontakt Gonvarri Material Handling

Om du har spørsmål eller kommentarer rundt denne Personvernpolicyen ber vi deg om å kontakte:

Gonvarri Material Handling AS

Østensjøveien 27, 0661 Oslo
Norge

Tel: +47 67 11 26 00

info@gonvarri-mh.com

Organisasjonsnr:  918 858 903