Skip to main content

Constructor Norge har gått inn for å minske sin miljøpåvirkning i alle sine virksomheter.

Laubach Factory OutsideConstructor Norge har gått inn for å minske sin miljøpåvirkning i alle sine virksomheter.

Ved å ta i bruk bærekraftige metoder og strebe etter å stadig forbedre innvirkningen vi har på miljøet vårt, har vi oppnådd sertifisering i henhold til ISO 14001 Miljøledelse.

Vi tror at en mer bærekraftig tilnærming har en positiv innvirkning på arbeidsresultatene våre og forbedrer lønnsomheten ved å redusere kostnadene våre, forbedrer interessentforholdet og gir større endringskraft.

Vår beslutning om å sertifisere oss mot ISO 14001 viser vår vilje til å minske vårt globale karbondioksydavtrykk.

Laubach Factory Inside

Miljøsertifiseringen gir oss et tydelig og effektivt rammeverk for å håndtere etterleving av miljømessige krav, samt for å identifisere stadige muligheter til forbedring.

De fleste av våre produkter er fremfor alt, produsert av stål, en av verdens mest resirkulerbare råmaterialer. I produksjonsprosessen er det ikke til å unngå at det likevel dannes en del avfall. Når det er mulig, påser vi at avfall og biprodukter går til gjenvinning. Les vår miljøpolicy.