Skip to main content

Mennesker: Planeten: Fortjenester

Som global virksomhet er vi bevisst våre krav: å møte dagens behov uten å minske kommende generasjoners muligheter for å møte sine behov. Holdbarhetens tre ben er sosialt, miljø og økonomi. Med andre ord: mennesket, planeten og fortjeneste.

For å oppnå dett har vi gjort holdbarhet til en viktig del av vår virksomhet.

Våre mennesker: forsikre at vår arbeidskraft, våre interessenter og de samfunn vi virker i behandles rettferdig.

Vår planet: minske vår påvirkning på miljøet gjennom å minske vår forurensning og vårt CO2 utslipp.

Våre fortjenester: opprettholde en stabil og lønnsom virksomhet gjennom etterlevelse, korrekt styring og risikohåndtering.