Skip to main content
842
Miljøpolicy

Constructor Norge selger produkter och tjenester innen lagring, håndtering og miljø for industri og lager på en måte som tilfredsstiller kravene til kunder, ansatte, samfunnet og aksjonærene. Constructor Norges miljøinnsats skal fremme ett langsiktig bærekraftig samfunn og gi oss en vedvarende lønnsomhet.

842
Kvalitetspolicy

Constructor Norge AS skal selge produkter og tjenester innen oppbevaring, håndtering og miljø till industri og lager på ett hvis som tilgodeser krav fra kunder, medarbeidere, samfunn og eiere.