Skip to main content

Åpenhetsloven trådte i kraft 1. juli 2022 og ble vedtatt for å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendig arbeidsforhold. Constructor Norge AS er sitt samfunnsansvar bevisst og ønsker å bidra til forbedringer i egen virksomhet, i vår leverandørkjede og hos forretningspartnere. Sammen med våre eiere kartlegger og vurderer selskapet løpende gjennom aktsomhetsvurderinger risiko knyttet til vår virksomhet.

Vedlagt følger redegjørelsen til åpenhetsloven.

Ved spørsmål ta vennligst kontakt på mail: informasjon@constructor.no