Skip to main content

Alltid varer i lager

Kunde: TESS LOGISTIKK as
Sted: Lier, Norge
Produkter som er benyttet: Tornado Heisautomat, P90 pallreoler, Hi280 småvare reoler, messanin, grenreoler och sikkerhetstilbehør

Lagringsbehov

TESS er en teknisk faghandel som alltid ertilgjengelig for sine kunder 24/7/365. TESS har spesialisert seg på slanger i alle størrelser og formål. TESS har ett stort fokus på sine medarbeidere, som er bedriftens viktigste ressurs. I Lier utenfor Oslo, har de ett stort hovedkontor med Nordens største slangelager. TESS lagerfører en mengde ulike produkter med varierende størrelser. Når behovet for å investere i ny lagerinnredning i eksisterende lager dukket opp, sjekket de markedet for å finne en passende løsning. De viktigste kriteriene var at man skulle utnytte lagerplassen, ha høy effektivitet for plukking og en ergonomisk løsning for personalet.

Oppbevaringsløsning

TESS og Constructor sitt samarbeid går mange år tilbake. TESS ekspanderer og har alltid som mål å ha varer på lager ovenfor sine kunder, og behovet for et større lager er reellt. Lagret er samtidig i stadig forandring og TESS har under årene valgt sin lagerinnredning efter behov. De har tidligere investert i over 10 000 pallplasser av pallereol P90 og hundretalls meter av småvarereol Hi280. For deres lengste produkter har de valgt å investere i grenreoler og samtidig ivaretatt personalets sikkerhet ved å investere i sikkerhetstilbehør.

TESS har tidligere investert i 15 stk. heisautomater av merket Tornado og med tanke på at de har fungert optimalt, valgte de under våren 2023 å investere i 8 stk. nye heisautomater for å utnytte lagringsplassen. Totalt har TESS i Lier lagerareal på 10000m2. I de nåværende 23 heisautomatene har de en total lagringsplass på 5054 m2, som opptar 276 m2 av lagerets gulvflate hvor tusentalls artikler er i omløp hver dag. 
"Vi er veldig fornøyde med Constructor som leverandør, da de er lyttende og i tillegg kommer med anbefalinger til hva som burde gjøres for å optimalisere vårt lager", sier Kjetil Green, Daglig leder på TESS LOGISTIKK as.

Om TESS LOGISTIKK

TESS er enteknisk faghandel og har i over 50 år spesialisert seg på slanger til alle formål. I dag er TESS en ledende leverandør av drift- og vedlikeholdsprodukter i Norge.
Tekniske tjenester og bærekraftige løsninger som sikrer kundenes driftstid er en del av vårt DNA. Du møter fagfolk på begge sider av disken, og får markedets beste tilgjengelighet med mer enn 130 lokale servicesentre.
Utvikling og innovasjon er ivaretatt med en egen teknisk divisjon som produserer spesialslanger, samt en rekke ferdigprodukter innen hydraulikk og subsea.
Bærekraft er en naturlig del av vårt daglige virke, med fokus på langsiktig samarbeid med kunder innen olje & gass, havbruk, entreprenør, industri og offentlig forvaltning.
Personlig relasjon til deg som kunde har alltid vært det som kjennetegner TESS – tilgjengeligheten, vår tekniske fagkunnskap og engasjement. www.tess.no