Skip to main content

Constructors ambisjon er at våre produkter skal leveres og monteres i feilfri stand i henhold til avtalte tidsplaner, uansett om det gjelder enkle reolseksjoner eller en omfattende systeminstallasjon.

Vi har et stort nettverk av erfarne montører, både egne og eksterne samarbeidsparter, og våre produkter installeres alltid i henhold til gjeldende normer og krav.

Vi har ressurser og kompetanse som oppfyller dine krav fullt ut. Om dere har behov, så monteres og installeres produktene av sertifisert personale. Vår montasjeavdeling utfører også demontering og ombygging.

Constructors montasjeavdeling sikrer at alle våre produkter blir:

  • Installert og montert etter avtalte tidsplaner
  • Montasjemetoder dokumenteres, om ønskelig
  • Etter avsluttet montasje/installasjon skal dokumentasjon overleveres sluttbruker

Rack Installation

Sikkerhet

For Constructor er sikkerheten viktig når det gjelder montasje og installasjon.

På alle områder der våre produkter leveres og installeres, kommer våre montører til å:

  • Følge lokale krav og forskrifter
  • Benytte seg av sikre arbeidsmetoder i alle områder av montasjeprosjektet

Hva sier våre kunder

"Our warehouse function was previously outsourced and we have wanted to bring it in-house for some time. Working with Constructor Sweden we have gained a number of advantages including obtaining better control of our warehouse logistics. Other anticipated benefits are reduced costs and improved conditions for our staff.”
- Sarah Lundqvist, Project Manager, Octapharma

Sertifikater og Utmerkelser