Skip to main content

De skiftende utfordringene og den raske utviklingen i Fiske- og Fryseindustrien krever at lagerløsningene er fleksible og raske å tilpasse.

Fiskeindustrien ønsker å utvikle moderne, effektiv og bærekraftig sjømatproduksjon og –lagring.

Noen utfordringer fiskeindustrien møter:

 • Sesongavhengige påvirkninger må tas hensyn til
 • Lett bedervelige varer i rask omsetning krever ulike metoder for lagring
 • Kjølte og frosne matvarer må lagres under ett tak
 • FIFO (først inn/først ut) lagerstyring
 • Sporbarhet av produkt, og hygiene må ivaretas
 • Høyt omløp av paller med stort volum og høy vekt

 

Øk lagringskapasiteten med mobile pallereoler

Kjøle- og frysemiljøer er dyre i drift, og en kompakt lagerløsning er et viktig bidrag til god økonomisk drift. Mobile pallereoler er en perfekt løsningen, og anvendes derfor ofte i Fiske-/fryseindustrien.

 • Maks utnyttelse av gulvplass
 • Tilgang til alle paller
 • Kan fjernstyres fra flere kontrollenheter
 • Krever kun én kjøregang
 • Driftstemperatur -30°C til +40°C

 

Oppnå First In, First Out oppbevaring med gjennomløpsreoler

Gjennomløpsreoler er egnet til FIFO oppbevaring, hvor godset har høy omsetningshastighet og krever rask håndtering.

 • Opp til 60% mindre gulvplass i forhold til standard pallereoler
 • Automatisk lagerrotasjon
 • Reduser behovet for trucker, spar kostnader og skap bedre HMS
 • Egnet til drift med hurtig omsetning