Skip to main content

LS3 Longspan sikrer effektiv vareutsendelse for KNI, Danmark

Kunde: KNI
Sted: Aalborg/Danmark
Produkter som er benyttet: LS3 Longspan

LS3 - KNIKNI - forkortelse for Kalaallit Niuerfiat, som oversatt til norsk betyr Grønlandshandel - er en moderne virksomhet med over 240 års historie bak seg. KNI har sine røtter i Den Kongelige Grønlandske Handel, etablert i 1774, og er dermed en viktig del av Grønlands historie.

KNI sin opprinnelige oppgave var å forsyne Grønlands befolkning med dagligvarer i byer og tettsteder hvor det ikke var mulig å drive handel på kommersielle vilkår.

Det forblir en av de viktigste oppgavene for KNI, og selv om moderne teknologi spiller en stor rolle i betjeningen av KNIs 60 butikker rundt om på Grønland, er det fortsatt utfordringer med tanke på demografi.

LS3 KNILagringsbehov

KNI hadde et presserende behov for økt lagringskapasitet, ettersom det tidligere samarbeidet med en 3PL ikke lenger var et alternativ.

Løsningen ble å leie lokaler av Blue Water på havnen i Aalborg, hvor KNI allerede hadde et eget kontor. Dette lageret ble imidlertid raskt fylt av varer som kom i containere fra tidligere lagersted. De ulike produktgruppene ble lagret i bulk på gulvet. En lagring som gjorde det vanskelig å få oversikt og ikke minst håndtere varene.

Oppbevaringsløsning

KNI skjønte raskt at det var behov for flere systemer på lageret, så de tok kontakt med Storeteam, en distributør av Constructors lagerløsninger. Det ble enighet om at LS3 Longspan ville være den mest passende løsningen. Blant de mange fordelene er god plassutnyttelse og evnen til å effektivt lagre store varer.

4 rader med 8 doble hyller ble installert i bakre hjørne av bygget. Reolen brukes til oppbevaring av høyfrekvente varer, mens resten av plassen benyttes til bulk lagring. Et annet LS3-reolsystem er plassert sentralt på lageret. Her er bestillingene som er for små til å sendes enkeltvis, og som venter på mottak av tilleggsbestillinger som kommer til samme butikk, før de samsendes.

LS3 KNIResultat

“Vi kan allerede se effekten av reolsystemene. De tar opp mye mindre areal enn bulklagring og vi sparer mye tid på å plukke varene. Enkelte av våre butikker på Nord- og Øst-Grønland mottar kun skip to ganger i året, resten av året hindrer isen enhver seiling. Så det sier seg selv at det er viktig for oss at vi sender de riktige varene og ikke glemmer noe,” forklarer Søren Bjerregaard Jensen, Logistikkkonsulent.

Om KNI

KNI består av fire forretningsenheter, som inkluderer forsyning av Grønland med dagligvarer, forbruksvarer og drivstoff. I tillegg kommer en grossistavdeling som betjener kantiner og servering, samt et slakteri som primært slakter lam. Selskapet er et av Grønlands største med ca. 1000 ansatte. kni.gl