Skip to main content

Vi har en lang tradisjon i å konstruere og utvikle lagerinnredning. All vår kunnskap om konstruksjon, materieler og kundeunike løsninger tar vi med oss når vi tar frem en løsning. Vi tilbyr vår kunder støtte gjennom hele prossessen med planlegging, montering, service og reolkontroll og support.

Kvalitetsertifisering ISO 9001

Vårt mål er å ha fornøyde kunder. Vi er derfor kvalitetssertifisert siden 1996 mot ISO 9001:2015, og har siden det arbeidet med å stadig forbedre vår virksomhet og våre tjenester. Les mer i vår Kvalitetspolicy og se vårt ISO 9001-sertifikat.

Kvalitetsmerking RAL-RG 614

To av våre mest brukte produkter, pallereol P90 og småvarereol Hi280, er kvalitetsmerket i henhold til RAL-RG 614. Kvalitetsmerkingen gjøres av RAL German Institute for Quality Assurance and Certification. Se våre RAL-sertifikat for Pallereol P90 og Småvarereol Hi280.

Achilles JQS Certification 

Constructor Norge har sertifikat for Achilles Joint Qualification System som etter seg mot leverandører til oljeindustrien i Norge og Danmark.

Kvalitetspolicy

Constructor Norge skal selge produkter og tjenester innen oppbevaring, håndtering og miljø til industri og lager på en måte som ivaretar krav fra kunder, medarbeidere, samfunn og eiere.

Vår virksomhet skal kjennetegnes av åpenhet, ansvarlighet og effektivitet. Det oppnår vi ved å:

  • Sikre en åpen, saklig og rask kommunikasjon internt i bedriften, samt eksternt med myndigheter og omverdenen.
  • Sammen med våre samarbeidspartnere og leverandører, skape relasjoner som preges av god forretningsskikk.
  • Ta vare på egne og andres erfaringer for å oppnå stadige forbedringer.
  • Kontinuerlig utvikle vår bevissthet om kravene til vår virksomhet.
  • Sikre oss om at alle medarbeidere vet sin rolle og sitt ansvar koblet til bedriftens kvalitetsmål.
  • Regelmessig og langsiktig utvikle vår arbeidsform, metoder og prossesser.

Dette skal gi oss, som foretak, en mulighet til å møte og stille krav, samt å være markedsledende innen vårt produktområde. Gode produkter og medarbeidere bidrar til en økt lønnsomhet for våre kunder og vår egen bedrift.

Kristian Nodeland
Adm. direktør Constructor Norge AS
2022-10-26