Skip to main content

Telways plassproblemer ble løst med reoler fra Constructor

Kundereferanser

Kunde: Telway
Sted: Drammen, Norge
Produkter: Shuttlesystem, mesanin og pallereoler

Shuttlesystem - ConstructorBehov

Da telekomleverandøren Telway fikk en ny stor kunde med betydelig større volumer enn virksomheten var vant til, ble det et stort behov for å øke lagerkapasiteten raskt.

For å unngå ekstra kostnader og logistiske bekymringer med ekstern lagring, var det åpenbare første skrittet å flytte til nye lokaler.

Telway hadde behov for et pallesystem som samsvarte med den nye kundens behov, og valget ble et shuttlesystem – et pallesystem som utnytter volumet maksimalt og håndteres etter FIFO-prinsippet (først inn, først ut). 

Shuttlesystem - ConstructorLøsning

Constructor har levert to blokker med pallereoler og to shuttlevogner, inkludert fjernkontroll og ladestasjon for batterier.

Fra varemottaket kjøres pallene inn på shuttlelageret, der de plasseres i åpningen foran reolgangene.

Shuttlevognen henter deretter pallen ved åpningen og kjører den på plass inne i reolgangen. Når en pall skal lastes ut av systemet, henter shuttlevognen pallen og kjører dem frem til åpningen.

På den andre siden av lokalet er det installert en mesanin med kontorer, og på gulvet under har man fått ekstra lagringsplass ved å installere vanlige pallereoler med lavere stolpehøyde. 

Shuttlesystem - Constructor

«Vi er veldig fornøyde med løsningen. Takket være Constructor har vi optimalisert antall palleplasser i et sikkert og effektivt lagersystem og overvunnet flere logistiske utfordringer på en innovativ og innsiktsfull måte. Monteringen ble løst på en fin måte, og utfordringer er blitt løst underveis.»
Ellen Rognerud, Warehouse Manager, Telway

Om Telway

Telway er Norges ledende distributør av multimedie- og bredbåndsprodukter til teleoperatører. De tilbyr løsninger som omfatter produkter, logistikk og tekniske tjenester. ww.telway.no