Skip to main content

Constructor har oppskriften på økt lagringsplass og bedre effektivitet

Kundereferanser

Kunde: Santa Maria
Sted: Kungsbacka
Produkter: Smalgangslager, shuttlesystem og pallereoler

Santa Maria er en del av det finske næringsmiddelkonsernet Paulig Group, og er i dag Nord-Europas største smaksettingsselskap med 900 ansatte i 13 land. Selskapet importerer krydder og smaksettingsprodukter fra hele verden og distribuerer til kunder over hele Skandinavia og Baltikum.

Da selskapet bygde et nytt distribusjonssenter i Kungsbacka, trengte de lagerløsninger for hver lager- og håndteringssone, dvs. totalt rundt 30 000 palleplasser.

Løsning

Smalgangslager, Pallereoler - Constructor

Distribusjonssentralen er delt inn i ulike soner: inn-/utlevering, bufferlager, plukk- og råvarelager. Hver sone måtte ha et unikt pallesystem for å oppnå høyest mulig effektivitet og best mulig lagerlogistikk.

På bufferlageret ble det installert et 12 meter høyt smalgangslager med 19 000 palleplasser for å utnytte lagringsplassen maksimalt. Lageret håndteres av 4 smalgangstrucker som henter/bringer paller fra terminalplassene på reolgavlene.

Shuttlesystem - Constructor

På plukklageret ble pallereoler i standard utførelse med bufferlagring på de øverste nivåene en god løsning som ivaretar både plukkhåndtering og lagringsbehov. 

På råvarelageret ble det installert et shuttlesystem med 2 satellittvogner. Lagersystemet har en lagringskapasitet på 1008–1386 palleplasser avhengig av pallestørrelse, og fungerer i henhold til LIFO-prinsippet (sist inn, først ut).

«Vi har brukt shuttle i mer enn 20 år, og det er et system som egner seg svært godt til vår håndteringsmetode. Vi kan for eksempel ta imot 2 containere med svart pepper som vi lagrer i systemet til de skal brukes. Ingen plukking i mellomtiden, og da er et shuttlesystem perfekt. Vi sparer dessuten plass med en shuttle sammenlignet med vanlige reoler.» Björn Zelander, Santa Maria

Om Santa Maria

På begynnelsen av 1900-tallet var Nordfalks en liten krydderbutikk i Göteborg. I dag er Santa Maria Nord-Europas største smaksettingsselskap med drøyt 900 ansatte, og en del av det finske næringsmiddelkonsernet Paulig Group. www.santamariaworld.com/uk