Skip to main content

Kundereferanser

Kunde: Orkla Food Norge
Sted: Stranda, Norge
Produkter: Mobile pallereoler MOVO og gjennomløpsreoler

Norsk matgigant ekspanderer og effektiviserer logistikken

Mobile pallereoler MOVO - ConstructorBehov

Orkla Foods er den største av Orklas forretningsområder og leverer kjente merkevarer til forbrukere i hele Norden, Baltikum, Sentral-Europa og India.

Ett av Orklas mange markedsledende matprodukter er pizza, og på Stranda produseres det ca. 35 millioner pizzaer hvert år.

På årsbasis regner man med å levere ca. 120 000 paller med pizza fra Stranda, men det mottas også store mengder paller med varer til pizzaproduksjonen, bare årsforbruket av ost er på ca. 4500 tonn per år.

Da pizzasortimentet vokste og ble utvidet med flere varianter, måtte Orkla forbedre både kjøle-/fryselageret og logistikken.

Løsning

Mobile pallereoler MOVO - Constructor

Orklas nye kjøle-/fryselager er på ca. 3 300 kvadratmeter og har en innvendig høyde på 11,5 meter.

De nye lagringssystemene ble konstruert og utformet av Constructor Norge i samarbeid med Orkla.

Totalt ble det 10 500 palleplasser, fordelt på de mobile pallereolene MOVO og gjennomløpsreoler. MOVO-systemet består av tolv mobile vogner og har en lengde på nær 30 meter.

MOVO-systemet kan fylles opp til 90 % og gjennomløpsreolene opp til 80 %. Dette har med sporing å gjøre og at man ikke skal blande ulike produksjonsbatcher. Hvor fort en batch blir utlevert, styrer hvilket lagersystem man velger ved innlevering. 

Den største effekten er selvsagt at Orkla har fått en bedre logistikk og en strømlinjeformet prosess for både distri-busjon og vareflyt.

«Constructors forståelse av våre behov, og deres evne til å se det store bildet, er imponerende. Det nye kjøleanlegget på Stranda gir ikke bare betydelige tids- og kostnadsbesparelser, men hjelper oss også med å møte vekst og etterspørsel i mange år fremover – sikkert og effektivt.» - Einar Arve Nordang, logistikksjef, Orkla Foods Norge, avd. Stranda

Om Orkla

Orkla er Nordens ledende leverandør av merkevarer og konseptløsninger til dagligvarebutikker og storhusholdninger. Datterselskapet Orkla Foods står for 42 % av omsetningen, med velkjente merkevarer som Grandiosa, Felix, Beauvais, Pastella og Spilva. www.orkla.com