Skip to main content

Constructor hjelper Octapharma med å holde det kaldt

Kundereferanser

Kunde: Octapharma
Sted: Stockholm
Produkter: Mobile pallereoler MOVO, pallereoler i standard utførelse

Behov

Octapharma er en av de største aktørene på det internasjonale markedet for proteinbaserte legemidler. Selskapet ble etablert i 1983 og har i dag ca. 6000 ansatte i 45 land.

octapharma, se

Oppbevaring av legemidler stiller høye krav til sikkerhet, hygiene og temperatur.

Octapharmas lager måtte gjenspeile dette og utformes for å håndtere den daglige strømmen av varer, og omfatte områder som innkommende/utgående varer, lager, kjøle- og fryselager.

Disse komplekse kravene til materialhåndtering innebar at de trengte en partner som kunne tilby spesialisert teknisk rådgivning for å opprette et effektivt og kompatibelt anlegg. Constructor var den perfekte partneren.

Løsning

Ettersom de ikke hadde noe tidligere lager og ingen tidligere erfaring med å velge pallesystem, arbeidet Octapharmas egne ansatte tett sammen med Constructors bygningsingeniører for å utforme det beste systemet for dem.

Oppbevaring av legemidler stiller høye krav til sikkerhet, hygiene og temperatur. Samtidig må virksomheten kunne opprettholde sikkerhetsrutinene. Fryserommet skal for eksempel ha en konstant temperatur på -30 grader.

Rommet overvåkes 24/7 for å sikre at temperaturen opprettholdes. Dette gjelder også for høylageret og kjølerommet som også overvåkes hele tiden for å sikre at temperaturen opprettholdes. 

Med hensyn til sikkerheten er de to ytterste seksjonene i fryserommet forriglet. I seksjonen til venstre lagres ferdige produkter på trygg avstand fra råvarer, og i den til høyre er det nederste hyllenivået skjermet. Her lagres varer som er i «karantene», som kan være varer som kanskje ikke kan brukes.

Opprinnelig hadde selskapet planer om å bruke vanlige pallereoler på fryselageret. Det ville ha gitt dem 1000 palleplasser. Da Constructor presenterte ideen med MOVO mobile pallereoler for dem, noe som ville gi dem 1300 palleplasser, ble de begeistret ikke bare for den ekstra lagerkapasiteten, men også for den energibesparelsen det ville gi dem.

Mobile pallereoler MOVO - Constructor

Et annet teknisk problem på fryselageret var rømningsveier, som i henhold til regelverket må spesifiseres. Avstanden fra den siste mobile reolen til den bakre veggen er 1,2 meter. Constructor monterte en reol med sikkerhetsinnlegg over rømningsveien, slik at denne ekstra plassen også kunne brukes til lagring.

På høylageret oppbevares råmaterialer, forbruksartikler og emballasjemateriale, f.eks. salt, kjemikalier, slanger og glassartikler.

Kjølelageret er beregnet på råmaterialer og ferdige produkter, mens fryselageret skal brukes til oppbevaring av råmaterialer, mellomprodukter og ferdige produkter.

«Lagerløsningen vår var tidligere outsourcet og vi hadde en god stund hatt lyst til å ta hånd om den internt. Arbeidet med Constructor Sverige har gitt oss en rekke fordeler, inkludert at vi har fått bedre kontroll over vår lagerlogistikk. Andre fordeler vi forventer er reduserte kostnader og bedre arbeidsforhold for våre ansatte.» – Sarah Lundqvist, prosjektleder, Octapharma

Om Octapharma

Octapharma Nordic AB driver med distribusjon og salg av plasmaderivater til behandling av koagulasjonslidelser, immunsykdommer og til bruk innenfor intensiv pleie og akuttmedisin. Selskapet er lokalisert i Stockholm, Sverige. Octapharma Nordic AB er et datterselskap av Octapharma AG.

Octapharma AG er den største privateide produsenten av humane proteinprodukter i verden.