Skip to main content

Toppmoderne drivhus med Pallet Shuttle

Firma: Ljusgårda AB
Sted: Tibro, Sverige
Produkt: Pallet Shuttle

Ljusgårda i Tibro leverer salathoder som skal være tilgjengelig i butikk innen 24 timer etter høsting. En viktig del av dyrkingen foregår i Constructors Pallet Shuttle system.

Dyrkingsprosess – fra frø til ferdig salat

Ljusgårda Shuttle Farming

Ljusgårdas dyrkingsanlegg benytter bare fornybare energikilder, og de styrer luft, lys og vann i hver del av dyrkingsprosessen for å skape riktig temperatur og luftfuktighet for hver plante, gjennom hele vekstprosessen.

I første del av dyrkingsprosessen plasseres frøene i plantebrett (84 rom/brett) sammen med kokosfibre og torv. Plantebrettene plasseres deretter i dyrkingstrau og sendes inn i et varmerom med høy luftfuktighet for å gi frøene best mulig vekststart. Etter ett døgn i varmerommet, flyttes dyrkingstrauene over til Constructors Pallet Shuttle system.

Pallet Shuttle konfigurasjon

Shuttle-systemet som Constructor har levert til Ljusgårda, består av fire separate dypstablingsseksjoner. Hver seksjon er 37 m dyp og består av fire dyrkingsnivåer. I hver Shuttle-kanal kan det lagres 43 dyrkingstrau i dybden. Systemet håndteres av 2 Shuttle-vogner, som flyttes mellom kanalene når inn- og utlasting av planter foregår.

Ljusgårda Shuttle Farming

Mellom hver reolseksjon finnes det betjeningsganger som gjør det mulig for personale å fysisk nå hver enkelt plante gjennom dyrkingsperioden. Vanning, drenering og lyssetting styres automatisk og finnes integrert i Shuttle systemet. Plantene forsynes med lys og vann i 18 timer pr døgn, resten er hviletid.

Plantene er plassert i Shuttle-systemet i omtrent 2 uker, og når de har blitt ca 8 cm transporterer Shuttle-vognene dyrkingstrauene ut, og deretter fortsetter dyrkingen i hule, vertikale dyrkingsrør. Etter ytterligere 2-3 uker er det tid for høsting. Når salaten høstes, kappes de av fra dyrkingsrøret og sendes direkte til vask og så videre ned i salatposen for omgående transport til butikk.

Ljusgårda Shuttle Farming

Pallet Shuttle er et halvautomatisk tettpakkingssystem og benyttes normalt for håndtering av pallegods, men i Ljusgårdas tilfelle er det ikke paller men spesialtilpassede dyrkingstrau som plasseres direkte i reolsystemet.

Flyttingen av dyrkingstrauene i reolsystemet utføres utelukkende av Shuttle-vognene og trauene håndteres kun manuelt med truck når en dyrkings-batch lastes inn eller ut av systemet.

Driftssikkert og med integrert system for lys, vann og drenering har Pallet Shuttle blitt tilpasset til et svært sikkert og bra forkultiveringssystem hos Ljusgårda.

Om Ljusgårda

Ljusgårda Shuttle Farming

Ljusgårda er en prisbelønnet og omtalt bedrift som ble startet som et garasjeprosjekt i Tibro 2017. I dag har bedriften vokst til et selskap med et 50-talls ansatte og de driver et toppmoderrne gartneri med drivhus i et 7000 kvm stort industrilokale. Lokalet har blitt renovert og oppgradert til et klimasertifisert i  gartneri det siste året.

Ljusgårda har som vision å virke for at Sverige skal bli mer selvforsynt og mindre avhengig av klimabelastende import, og vi på Constructor er veldig stolte over at de har valgt et Shuttlesystem fra oss til sin dyrkingsprosess.

Mer informasjon om Pallet Shuttle system finner du her.