Skip to main content

Selskap: Jula
Sted: Skara, Sverige
Produkter: Mobil pallereol MOVO

JULA dobler lagringskapasiteten med den mobile pallereolen MOVO


I 1985 åpnet det første JULA-varehuset med kombinert hovedkontor og lager i Skara. Siden da har det bare gått én vei for JULA – og det er oppover. I dag er JULAs lager blitt forvandlet til et enormt sentrallager med enlagerkapasitet på ca. 220 000 palleplasser. 

JULA valgte den mobile pallereolen MOVO som pallesystem for å oppnå høyest mulig utnyttelsesgrad og for å kunne koble MOVO-anlegget til deres eget WMS-system. JULA-prosjektet er på mange måter en unik leveranse og installasjon, f.eks. er 7 500 meter skinner blitt nedstøpt i gulvet, bilveier er blitt flyttet og i lange perioder har det daglig ankommet leveranser med materiale til Constructors monteringsteam på stedet.  

Løsning

Etter anbefaling fra Constructor valgte JULA den mobile pallereolen MOVO som pallereolsystem for å oppnå høyest mulig utnyttelsesgrad og for å kunne koble MOVO-anlegget til deres eget WMS-system.

JULAs kompaktlager gir nesten en dobling av palleplasser sammenlignet med pallereoler i standard utførelse. Og takket være JULAs takhøyde på 10,3 meter har det vært mulig å stable seks palleplasser i høyden i de fleste områdene.

MOVO-systemet er elektrisk styrt og består av pallereoler på vogner som kjører på skinner som er nedstøpt i gulvet. Hver vognseksjon kan ta laster på opptil 24 tonn, og vognene kan gjøres så lange som mulig, noe som i teorien kan gi uendelig last. MOVO-vognene styres av et kontrollsystem fra Siemens, og det er teknikere fra Constructors fabrikk i Tyskland som har utviklet modulen mellom Siemens-systemet og JULAs WMS.

«En svært viktig del av dette prosjektet når det gjelder kvalitetssikring, er at Constructor har vært med fra starten av byggeprosjektet i nært samarbeid med totalentreprenøren Peab. Gulvkvaliteten er utrolig viktig med en MOVO-installasjon, og det brukte vi mye tid på. Grunnarbeidet har vært bra, og det har vært viktig å få alt til å flyte. Vi har kunnet ta reolene i drift fortløpende, noe som betyr at vi har kunnet håndtere alle barnesykdommer etter hvert. Det har vært veldig stabilt og trygt at Constructor har vært på plass.» 
Lennart Karlsson, logistikksjef, JULA

Om JULA

JULA er en familiebedrift i sterk ekspansjon. Sortimentet retter seg mot gjør-det-selv-markedet. Her kan hus- og hytteeiere, hobbysnekkere og håndverkere finne det meste. 

Jula startet i 1979 på gården Jultorp i Västergötland. I kjølvannet av oljekrisen startet det hele med produksjonen av Jula-kappsagen. I 2015 ble Julas nye sentrallager i Skara innviet. Det nye lageret er dermed ett av verdens største i sitt slag med et areal på 150 000 m2 . I dag har Jula ca. 3 000 ansatte, 90 varehus og en omsetning på ca. 6 milliarder SEK. 
www.jula.se