Skip to main content

Kasten reduserer belastningen for Hansaprint

Kundereferanser

Kunde: Hansaprint
Sted: Turenki/Finland
Produkter: Rullebaner, pushback, pallereoler i standard utførelse

Pushbackreoler - ConstructorBehov

Hansaprint er det største trykkeriet for tidsskrifter i Finland og bruker over 75 000 tonn papir per år. Papiret leveres på enorme ruller, som på grunn av sin størrelse og vekt lagres på gulvet til det er behov for dem.

Det neste trinnet er å flytte rullene over på paller, der de forvandles til trykte ark som mellomlagres i henhold til LIFO-prinsippet (sist inn, først ut) – pallereolen står ved siden av produksjonslinjene. Ferdige varer pakkes og oppbevares i gjennomløpsreoler i henhold til FIFO-prinsippet (først inn, først ut), før de sendes til selskapets mange nasjonale og internasjonale kunder.

Men trykkingen er bare en del av prosessen. I tillegg tilbyr Hansaprint-teamet alt fra grafisk design og førtrykk-tjenester til lagring og logistikk. Med mulighet for heatset (varmefiksert) og arkmatet offset, digitale trykketeknikker og omfattende etterbehandlings- og utsendingstjenester, er hvert trinn i virksomheten svært avhengig av teknologi for å kunne håndtere de omfattende og komplekse volumkravene.

Hansaprint er bransjeledende i de nordiske landene takket være sine investeringer i moderne produksjonskapasitet. Disse investeringene omfatter også den interne materialflyten, som er blitt automatisert ved hjelp av roboter og selvkjørende trucker.

Deres høye standard og gode omdømme når det gjelder kvalitet og kundeservice, innebar at de trengte en løsning som ville fungere problemfritt med den eksisterende virksomheten.

Pushbackreoler - Constructor

Løsning

Kasten-teamet begynte med å undersøke kravene til hvert av de tre stadiene:

  1. å forvandle papirrullene til ark som er klare for trykking,
  2. å forvandle de trykte arkene til ferdige varer,
  3. å lagre de ferdige varene før de sendes ut.

Denne undersøkelsen viste seg å være av uvurderlig hjelp i arbeidet med å utvikle løsninger som maksimaliserte produktflyten og optimaliserte plassutnyttelsen. Hansaprint aksepterte forslaget om å bruke alternativet dynamisk, mobil palleoppbevaring (LIFO og FIFO).

  • Lageret er desentralisert i samsvar med kravet til produksjonsflyt på den mest plassbesparende måten.
  • For å oppnå maksimal logistikkapasitet er pallereolene for både papirark og ferdige varer plassert i nærheten av produksjonslinjene.
  • Mellomlageret er plassert i LIFO-reoler helt inntil produksjonsprosessen. Automatiske gaffeltrucker laster og henter pallene som skal brukes i trykkeprosessen.
  • FIFO-pallereoler brukes til lagring av ferdige varer. Den automatiske gaffeltrucken laster paller med ferdige varer i FIFO-pallereoler, og lossing finner sted i den andre enden av gjennomløpsreolene, rett inn i utleveringsområdet.

hansaprint fiEttersom alt er helautomatisert, går trafikken kontinuerlig mellom hver pallereol. Derfor var det svært viktig at alt utstyr og alle pallereoler fungerte perfekt. Det dynamiske pallereolsystemet og de automatiske gaffeltruckene er en vesentlig del av logistikkstrategien på trykkeriet.

Om Hansaprint

Hansaprint Oy er en del av TS-konsernet. Hovedkontoret og de primære produksjonsanleggene for Hansaprint Oy ligger i Åbo i Finland. De har også forretningsvirksomhet i Vanda i Finland og i Malmö i Sverige.

Hansaprints nærstående selskaper/parter omfatter Newprint som offsettrykker på ark, skjematrykkeriet Polytypos, og Nitro, et byrå for nye medier. I 2016 ble de valgt til digitalt trykkeri for Financial Times og International New York Times, to av verdens mest prestisjefylte aviser.