Skip to main content

Bauhaus-kunder får varene levert neste dag takket være Constructor og DF

Referanse Oversikt

Kunde: Danske Fragtmænd/Bauhaus
Sted: Århus/Danmark
Produkter: TORNADO heisautomat, pallereoler, småvarereoler

TORNADO heisautomat - ConstructorBauhaus ønsket å sikre fortsatt vekst for selskapet. Dette gjorde de ved å forbedre sin leveringstjeneste ved å tilby kundene i nettbutikken levering neste dag.

DFs relasjon med Bauhaus startet da den nye logistikksjefen Winnie Kruse begynte i selskapet. DF startet samarbeidet med Bauhaus allerede i 2015 ved å tilby levering neste dag for Bauhaus' nettbutikk i Danmark.

Behov

Det ble inngått en avtale mellom DF og Bauhaus, og prosessen med å flytte deres eksisterende danske nettbutikk til DF begynte. Bauhaus planla også å flytte sentrallageret sitt, under forutsetning av at DF klarte å forbedre den eksisterende leveringstiden vesentlig.

Løsning

Danske, DKDet tok DF 6 dager og 65 lastebiler å flytte hele lageret fra den daværende leverandøren 3PL (totalt 7 500 individuelle varenumre). Den første utfordringen var at DF ikke fysisk hadde sett lageret. Derfor hadde de ikke forutsett den store variasjonen innenfor hver varetype, noe som gjorde det vanskelig for DF å tilby en optimal løsning fra dag 1. DF arbeidet i to skift fra kl. 6.00 til 22.00 for å sikre at flyttingen ble utført så raskt som mulig.

I og med at nettbutikken var fullt operativ under hele flyttingen, hadde det skjedd en opphopning av bestillinger som DF måtte ekspedere før de kunne ta fatt på resten av oppgavene.

Etter en forhandlingsperiode ble avtalen utvidet til også å omfatte Bauhaus' sentrallager, som for tiden betjener 18 butikker over hele Danmark, Norge og Island.

DF inviterte Constructor til et brainstorming-møte, der det ble konkludert at DF hadde behov for en løsning med pallereoler for varer med ujevn form og omfangsrike varer kombinert med en maskin for effektiv plukking av mindre produkter.Det første forslaget fungerte ikke på grunn av brannforskriftene, så løsningen ble revidert. Det ble installert småvarereoler på de lavere nivåene, ettersom DF måtte kunne lagre alle varenumrene for å sikre rask plukking. Ved hjelp av induktive plukkvogner og håndholdte skannere ble det nå lettere for plukkerne å manøvrere rundt i lageret på 2000 kvm.

Danske, DKFordi DF klarte å oppnå levering neste dag for Bauhaus' danske nettbutikk, fikk DF i oppdrag å ta ansvar for den norske nettbutikken, der man også ønsket å tilby kundene levering neste dag.

På bakgrunn av Constructors brede erfaring fra e-handel og DFs evne til å håndtere nye lagerløsninger, ble det besluttet å finne en annen metode for håndtering av nettbutikken som talte imponerende 11 000 individuelle varenumre. Ettersom man var klar over situasjonen, anbefalte Constructor å installere en Tornado heisautomat.

Kapasiteten til en Tornado heisautomat er på ca. 3 000 bokser, fordelt på 183 brett. Hvert brett kan konfigureres med et varierende antall rom til oppbevaring av ulike artikler, men DF ønsket å oppbevare 5 ulike varenumre i samme rom.

Resultatet

TORNADO heisautomat - ConstructorNå som de induktive plukkvognene og Tornado er installert, har DF økt plukkhastigheten betydelig, fra et gjennomsnitt på 1,2 varelinjer per ordre til 3,5 varelinjer per ordre. Dette var til stor nytte da DF mottok over 1 100 bestillinger bare på Black Friday.

DF er først og fremst et transport- og logistikkselskap som spesialiserer seg på B2B-varetransporter. Men i og med at DF tar hånd om Bauhaus' logistikkbehov, kan de nå uten problemer håndtere ca. 300–400 B2C-leveranser per dag. Dette er mulig bare fordi man helt fra starten sørget for å installere riktig løsning. Plukkvognene og heisautomaten Tornado bidro til at DFs nåværende og fremtidige forventninger ble innfridd. Tornado-maskinen er den første som er tatt i bruk på et DF-lager, så det er ikke overraskende at kolleger fra nær og fjern kommer for å se maskinens enorme kapasitet i dette krevende miljøet.

Calle NicolaisenCalle Nicolaisen, prosjektleder fra DF, uttalte: "Vi valgte pallereoler og Tornado heisautomat fra Constructor fordi deres produkter er av høy kvalitet. Constructor er ikke billigst på markedet, men de er definitivt best. Constructor kommer alltid inn i våre prosjekter med et åpent sinn. De er innovative i sin måte å tenke på, og de aksepterer at prosjekter kan føre til ingenting. For oss er de mer en partner enn en leverandør."

Om DF

Danske Fragtmænd består av tre separate juridiske enheter: Fragtmænd Holding A/S, Danske Fragtmænd a.m.b.a. og 60 uavhengige transportselskaper. Sammen utgjør de et landsdekkende transportsystem som daglig har mer enn 1 600 kjøretøyer på veiene.