Skip to main content

Constructor løser et tungt problem for Aritco Lift

Referanse Oversikt

Kunde: Aritco Lift AB
Sted: Sverige
Produkter: Pushbackreoler

Behov

Pushbackreoler - ConstructorSom følge av økt salg så den prisbelønte heisprodusenten Aritco seg nødt til å utvide lagerkapasiteten sin.

Ett av problemene var at varer sto på gulvet i form av bulklagring, noe som ga begrenset oversikt og tilgang. Det var veldig vanskelig når de skulle hente noe som sto lenger bak.

De kontaktet Constructor for å be om hjelp til å utforme den perfekte lagerløsningen, ikke bare for heisene, som veier 1,1 tonn per stykk, men også for den ekstra rammen, som veier 500 kg, og buen, som veier 600 kg.

Løsning

Constructor-teamet tilbrakte tid med kunden for å gå gjennom de svært spesifikke kravene som stilles ved lagring av så tunge gjenstander. En rekke lagermetoder ble undersøkt ved studiebesøk, slik at de kunne se hvordan de ulike metodene fungerer ved normal bruk.

Etter først å ha sett på FIFO-prinsippet (først inn, først ut) og satellittvogner, valgte Aritco pushbackreoler, hvor de da i tillegg sparte inn en truckgang og fikk plass til flere paller.

Pushback passer spesielt godt til bulkvarer som kan lagres på paller i henhold til FILO-prinsippet (først inn, sist ut). Til dette brukes det spesielle rullebaner i stål som heller ca. 4 % og er integrert i pallereol P90. Opptil ti paller kan skyves etter hverandre inn i disse banene, og når en pall tas ut, ruller de andre frem automatisk.

Push Back, Artico SwedenConstructor utarbeidet en spesialtilpasset variant for Aritco, og nå lagres ferdige heiser på spesialbestilte paller med målene 1200 x 2400 mm. Heisen plasseres forsiktig på pallen slik at den ikke havner utenfor pallens ytterkanter – på den måten unngår man skader på lakkerte detaljer under lagring.

Pallen plasseres deretter med trucken på en vogn i en seksjon. Hver seksjon har tre palleposisjoner i dybden, to på vogner som skyves bakover når de er lastet, mens den siste vognen står rett på bærejernsnivået.

A special 3-beam solution with an additional beam to support the heavy pallet means that the load is distributed evenly. A back mesh has been mounted on the upper locations to prevent the pallet being accidently pushed from the pallet rack. 

Resultatet

Push Back, Artico Sweden"Vi er svært fornøyde med denne løsningen for våre ferdige varer. Det er et perfekt svar på våre behov og våre krav, og vi har fått utmerket hjelp og støtte fra Constructor.
En annen stor fordel er at vi nå har en lagringskapasitet som vil holde i mange år fremover. Ettersom selskapet vokser raskt, er det viktig at vi ikke må bygge ut lageret én gang til i nær fremtid. Akkurat nå produserer vi 2 750 heiser per år, og lageret vårt kan ta 4 000."
Fredric Gülich, Lagersjef

Om Aritco Lift AB

Aritco er en prisbelønt produsent av plattformheiser og villaheiser. Med ca. 90 ansatte og en omsetning på 300 millioner kroner leverer Aritco heiser til både det offentlige og det private markedet over hele verden. Gjennom sitt nettverk med over 140 distributører har Aritco installert mer enn 25 000 heiser i over 40 forskjellige land.