Skip to main content

Den registrerte autoriserer behandlingen av de gitte personopplysningene samt alle dataene som er samlet inn under utvelgelsesprosessen, som fastsatt i Europaparlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679.

Disse vil bli behandlet av Gonvarri Material Handling AS, med postadresse Østensjøveien 27, 0661 Oslo og e-postadresse info@gonvarri-mh.com som behandlingsansvarlig:

Hvordan behandles dataene?

Følgende behandling som den registrerte er informert om, vil bli utført med den personlige informasjonen som er gitt av ham eller henne:

Påmelding til nyhetsbrev

Abonnement på Gonvarri Material Handling Newsletter, en periodisk e-post med informasjon om Gonvarri Material Handling for produkter til e-markedsføringsformål.

Internasjonale forespørsler

Forespørselsskjema til å kontakte selskapet for informasjon om Gonvarri Material Handlings produkter til e-markedsføringsformål.

Hvilke data samles inn?

For å kunne utføre den ovennevnte behandlingen, er det nødvendig å samle inn følgende informasjon fra medarbeiderne for hver av dem:

Påmelding til nyhetsbrev

 • Fornavn
 • Etternavn
 • E-postadresse

Kontaktskjemaer

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Sted
 • Land
 • Navn på selskap
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Forespørsel

Hva er det juridiske grunnlaget?

For disse databehandlingene vil det juridiske grunnlaget ligge i samtykket fra den registrerte med aksept av dette varselet på GMHs webside.

Hvor lenge vil vi beholde dataene?

Påmelding til nyhetsbrev

Informasjonen vil bli innlemmet i CRM-databasen og vil bli oppbevart til den registrerte trekker tilbake samtykket.

Kontaktskjemaer

Informasjonen vil bli innlemmet i CRM-databasen og vil bli lagret i opp til 6 år fra akseptdatoen eller til den registrerte trekker samtykket.

Hvem vil dataene bli sendt til?

Den registrerte informeres om at dataene ikke vil bli overført til tredjeparter, med mindre dette pålegges etter lov.

Hva er dine rettigheter?

Den registrerte har rett til å få tilgang til sine personopplysninger samt rett til å be om korrigering av unøyaktige data eller, der det er hensiktsmessig, be om sletting når dataene av ulike årsaker ikke lenger trengs til formålene de ble samlet inn for.

Under visse omstendigheter kan den registrerte be om en begrensning i databehandlingen, og vi vil da bare beholde dem for å kunne utøve eller forsvare krav.

Under visse omstendigheter og av grunner knyttet til hans eller hennes spesielle situasjon, kan den registrerte motsette seg databehandlingen. GHM og/eller deres tilknyttede selskaper vil slutte å behandle dataene, med mindre det foreligger overbevisende legitime grunner, eller å utøve eller forsvare eventuelle krav.

For å utøve disse rettighetene, og for andre avklaringer, kan den interesserte parten skrive til postadressen angitt ovenfor eller via følgende e-postadresse, Privacy.Rights@gonvarri.com, ved å følge prosedyren beskrevet på https://www.gonvarri.com/en/privacy-management/