Skip to main content

Testlaboratorium

Kvaliteten og sikkerheten til våre produkter er avgjørende for vår fremgang. Det er det vårt omdømme bygger på. Når de angir Constructor, vet kundene at de kan stole på at vi leverer pallereoler og komponenter som tåler de daglige belastningene på arbeidsplassen.


For å sikre at våre produkter forblir er sterkt og solid pallereolvalg for mange tusen kunder, blir de testet på hvert trinn i prosessen – fra den innledende formgivningen av profilene og materialene som brukes, til utformingen av og beregningene for den spesifikke installasjonen.

Tester utføres ved vår eget interne kvalitetskontrollsenter. Våre høyt kvalifiserte ingeniører og R&D-spesialister, som holder til i Rasnov i Romania og dekker produkter som produseres i Europa og Russland, utfører tester av eksisterende og nye produkter med en kombinasjon av avansert teknologi og streng kvalitetskontroll.

Alt dette sikrer at Constructors pallereoler og komponenter tilbyr kvalitet og sikkerhet som standard.

Constructors testlaboratorium tilbyr følgende tester:

  • Strekkprøving for å måle teknisk strekkgrense, total strekkfasthet, maksimal forlengelse og Youngs modul.
  • Bøyeprøving for å sikre at materialet kan bøyes i nødvendig vinkel uten å sprekke.
  • Trykktest for å evaluere lastbæringsevne og total effekt på perforeringene i stolper.
  • Bøyeprøving av bjelkeendekoplinger for å fastslå stivhet og bøyestyrke.
  • Skjærtester på bjelkeendekoplinger for å fastslå koplingens eller koplingslåsens skjærfasthet.
  • Test av gulvkoplinger for å måle karakteristiske data for momentrotasjon i koplingen mellom stender og gulv.
  • Bøyeforsøk med stenderseksjoner for å fastslå motstandssmomentet til en stenderseksjon rundt den største og minste bøyiningsaksen.
  • Test av stenderskjøter for å fastslå skjøtens stivhet og styrke mellom stenderseksjonene.

Spesifikke tester utføres på alle deler og komponenter som utgjør den ferdige lagerløsningen, inklusive rammer, bjelker, bjelkekoplinger og gulvkoplinger.

Egnethet

I tillegg til Constructors egne strenge kvalitetskontrollprosedyrer er alle Constructor pallereoler og komponenter testet iht. standard EN15512 eller tilsvarende. EN15512 ble utarbeidet for justerbare pallereolsystemer og ble godkjent i 2009 av den europeiske standardiseringskomiteen CEN.

Aktuelle nyheter
Siste nytt