Skip to main content

Gruppe Bærekraftsrapport 2023

Vi er glade for å presentere vår årlige Bærekraftsrapport 2023, som dokumenterer Gruppens omfattende fremgang og prestasjoner innen bærekraftig utvikling. Rapporten understreker vårt vedvarende engasjement for miljøvern, samfunnsansvar og bedriftsstyring.

I løpet av det siste året har vi tatt betydelige skritt for å ytterligere fremme våre bærekraftsmål, som er basert på prinsippene om ærlighet, ydmykhet, utholdenhet og hardt arbeid - verdier som er dypt forankret i vår bedriftskultur. Disse verdiene leder oss og definerer hvordan vi ser på oss selv, og hvordan vi handler og blir bedømt som et selskap.

Miljøbevisst handling

Vårt engasjement for miljøet kommer spesielt til uttrykk i vårt Carbon Neutral 2030-2050-initiativ, som har som mål å drastisk redusere våre CO2-utslipp. Vi har allerede skaffet oss 68% av vår elektrisitet fra fornybare kilder, og kontinuerlig investert i effektivisering av våre prosesser..

Samfunnsansvar

Innen det sosiale området legger vi stor vekt på helse og sikkerhet på arbeidsplassen. Supportering av en forebyggingskultur har ført til at 83% av våre ansatte er dekket av en ISO 45001-sertifisering. Vi støtter også lokale samfunn gjennom ulike prosjekter som gagner mer enn 128,500 mennesker.

Bedriftsstyring og innovasjon

Innen området bedriftsstyring legger vi vekt på betydningen av tillitsfulle forhold til alle våre interessenter. I 2023 ble Gonvarri Industries tildelt en sølvmedalje av EcoVadis for sine bærekraftige praksiser, noe som førte oss inn blant topp 15% av verdens mest ansvarlige selskaper.

Bærekraftsrapporten 2023 er et uttrykk for våre pågående anstrengelser for å handle gjennomsiktig og tilby målbare data om våre ulike tiltak. Den gir detaljer om hvordan vi omsetter våre verdier til konkret handling, og viser hvor dypt forankret vårt engasjement for en mer bærekraftig og rettferdig fremtid er.

Vi inviterer alle våre interessenter til å bli med oss på denne reisen og lære om fremgangen vi gjør.

Vi som gruppe er overbevist om dette: Den sanne verdien av et selskap reflekteres i dets handlinger.

Les rapporten her

Aktuelle nyheter
Siste nytt