Skip to main content

Constructor’s Hi280 stålreol har gjennomgått ledeevne-test

Hi280 hyllesystem fra Constructor har gjennomført og bestått DNV GL konduktivitetstest for å bekrefte at hyllen har metallisk kontinuitet og dermed en svært lav jordings-motstand. 

HI280 Shelving System Conductivity TestsTakket være denne kontinuiteten er det ingen akkumulering av statisk elektrisitet når reolen er jordet.

Slik vil elementer som er statisk ladet, raskt utlades når de oppbevares på hyllereolen. Dette betyr at reolen kan brukes til ESD-lagring hvis varene er plassert i antistatisk emballasje.

DNV GL testen er utført på vegne av Constructor for å vurdere reolens ledningsevne.

Disse testene er viktig fordi målingene vil avgjøre om reolens overflaten alltid har en lav motstand til jordforbindelsen. En fire-punkts målemetode ble anvendt for å bestemme reolsekjonens elektriske motstand.

Reolen ble montert og jordet i samsvar med instruksjoner fra Constructor. Målepunktene ble tatt mellom jordingspunkt på ett ben og seksjonens øverste hylle, slik at strømmen måtte følge den lengste banen.

Motstanden mellom jordingspunkt og tophylden I seksjonen ble målt til en verdi på 3,1 mΩ.

Om DNV GL

DNV GL er en av verdens ledende sertifiseringsorganer som gjør det mulig for bedrifter å fremme deres sikkerhet og bæredyktighet. DNV tilbyr klassifisering og teknisk kvalitetssikring sammen med programvare og uavhengig ekspertråd til maritim, olje og gass og energibransjen.

DNV GL tilbyr også sertifiseringstjenester til kunder i et bredt spekter av bransjer. Representert i mer enn 100 land med 16.000 fagfolk er DNV dedikert til å hjelpe kundene til å gjøre verden tryggere, smart og grønt.

Aktuelle nyheter
Siste nytt