Skip to main content

Ideelt for lagring av store kvantum av samme type gods. Eksisterende lagerareal kan utnyttes opp til 90% mer effektivt enn ved bruk av standard, konvensjonelle pallereoler.

P90 dypstablingsreoler skaper et effektivt lager ved å redusere tid som brukes til lasting og lossing i midtgang, samtidig som de gir bedre tilgang til pallene sammenlignet med blokkstabling.

Dypstablingsreoler passer for varer som kan settes på paller og lagres over eller bak hverandre, uten blokklagring. Pallene stables etter FILO-prinsippet (first in-last out) på bæreskinner  montert på begge sider av kjøregangene. Det gjør at pallene kan stables kompakt ved siden av hverandre sikkert og effektivt, noe som er avgjørende for elementer som anses som skjøre eller ustabile.

Dypstablingsreolen  gir følgende funksjoner og fordeler som standard:

  • Mer lagringsplass per kubikkmeter enn noen andre lagringssystemer
  • Kompakt lagring
  • Begrenset lagerrotasjon - ideelt for sesongvarer og kjølevarer
  • Tilgjengelighet i henhold til FILO-prinsippet
  • Fastmonterte bæreskinner – for trygg og sikker lastbæring

Høyder

  • Opptil 13.5 m

Pallebelastninger

  • Opptil 1500 kg

Avdelingshøyder

  • Opptil 3000 mm

Avdelingsbredder

  • Opptil 1800 mm

Temperaturområde

  • -25 to +350C