Skip to main content
9000
P90 Pallereoler

Lagring av gods på paller er den vanligste måten å håndtere varer på lageret på. Pallereoler er den mest effektive måten å oppbevare paller på, men det kan av og til være forvirrende å forstå hvilken type pallereolsystem man trenger.