Skip to main content

Corporate Social Responsibility

Kjære besøkende,
Gonvarri Material Handling forventer høye krav til forretningsatferd fra seg selv og sine partnere.

Skulle du ha et alvorlig problem eller en bekymring relatert til Gonvarri Material Handling angående feilbehandling, feil handling, tilfeller av svindel, brudd på etiske prosedyrer eller noe du føler gjenspeiler tvilsomme forretningsprosedyrer, oppfordrer vi deg på det sterkeste til å sende en e-post til denne adressen, som gir deg relevant informasjon ethicschannel@gonvarri.com

Kommentarene dine vil bli behandlet strengt fortrolig, og du vil motta svar så snart som mulig.
signature

Sergio Rodriguez Cuesta
CEO

Gonvarri Industries er morselskapet til Gonvarri Material Handling, som opererer under varemerkene Constructor, Kasten, Dexion, Stålteknik og Kredit.

Gonvarri Industries sine Retningslinjer for etikk og oppførsel er en erklæring om verdiene, prinsippene og retningslinjene for oppførsel, som alle ansatte i konsernet må godta i gjennomføringen av deres profesjonelle virksomhet.

Klikk her for å lese hele Retningslinjer for Etikk og Oppførsel.