Skip to main content
Raskant

Raskant

Monteres på hyllens front og/eller bakkant for å forhindre at artikler faller ut av hyllen.
Flere kan monteres over hverandre.
Finnes i lengdene 900/1000/1290 mm.