Skip to main content
Sikkerhetsinnlegg

Sikkerhetsinnlegg

Sikkerhetsinnlegg beskytter gods og personale mot at gods faller ned fra overliggende lokasjoner. Innlegget installeres på første bærejernsnivå over disse lokasjoner.

Sikkerhetsinnlegg kan også benyttes som kjøregangssikring, til støtte av halvpaller og paller i dårlig stand.

Mål: Dybde: 1100 mm Bredde: 800 mm

Belastningskapasitet: Maksimum last = 1000kg