Skip to main content

Nettingvegger monteres på ryggen av pallereol eller småvarereol for å forebygge at gods faller ned. Nettingvegger kan også benyttes til å dele lageret inn i soner og til å skjerme produksjonslinjer. 

Våre nettingvegger er svært fleksible, og kan benyttes til forskjellige formål på lageret og i produksjonen. De brukes ofte også i miljøer der det er behov for god luftsirkulasjon, sånn som i kjøle- og frysemiljøer.  

Med forskjellig maskevidder som overholder helse- og sikkerhetsbestemmelser, kan nettingvegger benyttes stående i forskjellige dybder for å skjerme mot overheng på paller. De egner seg også godt i risikomiljøer med automatisert håndteringsutstyr eller gaffeltrucker, og til sikkerhetssoner som skal beskytte mot farlig gods.

 Nettingvegger gir følgende funksjoner og fordeler:

  • Standardpaneler i forskjellige bredder og høyder
  • Gittermønster gir ekstra styrke
  • Støttes av konfigurerbare stolper som kan leveres frittstående eller til montering på pallereoler
  • Skyve- eller svingdører som standard - med automatisk lukkefunksjon
  • Et utvalg av låser som alle overholder forsikrings-, helse- og sikkerhetskrav