Skip to main content
In/Out feeder

In/Out feeder

In/out feeder bringer brettet automatisk ut fra automaten, til en plass hvor du enkelt kan bruke en lift eller kran til håndtering av plasskrevende eller tungt gods.