Skip to main content
Sikkerhetsinnlegg bærejernsnivå

Sikkerhetsinnlegg bærejernsnivå

Sikkerhetsinnlegg for hele pallereolens bærejernsnivå. Innlegget plasseres mellom reolens bærejern for å forhindre ras og gi beskyttelse mot fare på grunn av skadde paller og ulike pallestørrelser.

  • Monteres mellom bærejernene
  • Sikkerhetsinnlegget leveres lakkert RAL 9002 som standard
  • Bør alltid monteres i nærheten av persontrafikk der det kan være fare for nedfallende gods

Artikkelnummer Beskrivelse [mm]
170200006 Sikkerhetsinnlegg bærejernsnivå 3 palls
(kortsideshåndtering)
l=2750
170200016 Sikkerhetsinnlegg bærejernsnivå 2 palls
(kortsideshåndtering)
l=1850