Skip to main content
Rassikring / Sikkerhetsnett

Rassikring / Sikkerhetsnett

Rassikring skaper beskyttede soner og forhindrer gods fra å fall ut av reolen. Sikkerhetsnett kan festes i reolens stige eller brukes som gjerde og monteres direkte i gulvet.

  • Rassikring er et krav iflg. arbeidstilsynets bestemmelser.
  • Sikkerhetsnett monteres på reolens bakside og sider der nedfallende gods kan forårsake skader.
  • Egner seg også bra som maskinbeskyttelse og for sikkerhetssoner.
  • Leveres i standardmål med monterings-sett.

Artikkelnummer Beskrivelse [mm]
450751211 Sikkerhetsnett/Nettramme h=2050
b=1025
450751215 Konsoll for Sikkerhetsnett/Nettramme