Skip to main content
Pallestopper til sikkerhetsinnlegg

Pallestopper til sikkerhetsinnlegg

Pallestopper for montering på sikkerhetsinnlegg. Forhindrer at pallen skyves igjennom reolen. Pallereoler skal ihht regelverket i flere land være utrustet med pallestoppere dersom det ikke helt åpenbart er unødvendig. Dette er regler vi har grunn til å tro kommer også i Norge.

  • Monteres på sikkerhetsinnlegget
  • Pallestopper for sikkerhetsinnlegg leveres som standard lakket gul RAL 1004
  • Bør alltid monteres i nærheten av persontrafikk der det kan være fare for nedfallende gods

Artikkelnummer Beskrivelse [mm]
118206300 Pallestopper til sikkerhetsinnlegg l=538
b=150