Skip to main content
Horisontal pallestopper

Horisontal pallestopper

Forhindrer at en pall skyves igjennom reolen. Pallereoler skal ihht regelverket i flere land være utrustet med pallestoppere dersom det ikke helt åpenbart er unødvendig.
Dette er regler vi har grunn til å tro kommer også i Norge.

  • Horisontal pallestopper monteres på reolens bakside, rett over bærejernene
  • Leveres standard som galvanisert
  • Denne type av beskyttelse kan tilpasses alle reolsystemer hvor det er fare for genomskyving av paller

Artikkelnummer Beskrivelse [mm]
118145010 Horisontal Pallestopper, 2 paller
(kortsideshåndtering)
l=1850
118145025 Horisontal Pallestopper, 3 paller
(kortsideshåndtering)
l=2750
118245011 Feste Horisontal Pallestopper startfag  
118245012 Feste Horisontal Pallestopper følgefag