Skip to main content

Skilt- og merkesystem bør være enkle, greie og lette å se.  I mange tilfeller må de også samsvare med regelverk. Våre skilt- og merkesystemer er utformet slik at budskapet er lett å forstå.

Korrekt og rask identifisering er grunnleggende for en effektiv håndtering på et lager. Like viktig både ved plukking og innlasting av gods.

Et skilt- og merkesystem er grunnlaget for et effektivt lagersystem.

Constructors skilt- og merkesystem består av:

  • Etikettholder
  • Selvklebende eller magnetisk tape for forskjellige hyller og stolper i Constructor-serien (Rack83, P90, Hi280)
  • Skilt for midtgang (rett og vinklet utforming)
  • Informasjonstavle
  • Kortholdere for pallerammer
  • Selvklebende bokstaver og tall
  • Forhåndstrykte lageretiketter

Strekkodemerking

Alt du trenger for en effektiv og rasjonell oppmerking av et lager.

Merkesystemene er alltid kundestyrt og tilpasses hvert enkelt lagers spesifikke oppbyggning.

Constructor Norge AS - +47 67 11 26 00 -
A Member of Gonvarri Material Handling - © Copyright 2024 Gonvarri Material Handling