Skip to main content

GMH Tower er utformet for oppbevaring av forskjellige typer av tungt og langt gods, spesielt for metallmateriale.

GMH Tower benyttes ofte i produksjonsområder til mellomlagring, nær skjære- eller bøyemaskiner, eller som et lager. Materialet som lagres i maskinen er vanligvis stålplater, profiler og -rør.

Tower gir fordeler som:

  • ”Gods til operatøren”-prinsippet
  • Rask og full tilgang til lagret gods
  • Effektiv plassutnyttelse
  • Høy kapasitet på liten flate
  • Sikkert arbeidsmiljø og brukervennlig styresystem
  • Kan utstyres  med flere betjeningsområder, foran, bak eller på siden av maskinen.

Designet på maskinen lar deg laste og losse hele godspakker med gaffeltruck, kran eller med innmatningsystem. GMH Tower kan utstyres  med vekt for å registrere vekten på godset som lastes eller losses.

En pekeskjerm på kontrollpanelet gjør det mulig å bytte mellom manuelt eller automatisk lagringsmåte. Styresystemet er forberedt for ekstern kommunikasjon og kan integreres med eksisterende WMS.

Det er mulig å kombinere individuelt arbeidende Tower-maskiner for å skape et sammenhengende oppbevaringssystem; 

  • Mono Tower, ett maskintårn, heis og fast betjeningsbord. 
  • Double Tower, to maskintårn, med heis og horisontal vogn som flytter lasteenheten fra/til operatørområdet. 
  • Multi Tower, en kombinasjon av Dubbel Tower i flere trinn.


Tower modell velges etter godstype:

Tower MS - er designet for lagring av plant skivemateriale, og benyttes ofte til oppbevaring av metallplater. Tower MS kan utformes som et Mono-, Double- eller Multi Tower.

Tower LS - er utformad for lagring av langgods som stenger, staver og profiler. Tower LS kan utformes som et Double- eller Multi Tower.

Tower S - er utformet for oppbevaring av tungt og overdimensjonert materiale, som pressformer eller gods på spesialpaller. Tower S kan ha ett eller flere betjeningsområder, foran, bak eller på siden av maskinen.