Skip to main content

Helautomatiske lager

Eksplosjonen innen netthandelen og endret brukeroppførsel har hatt stor innvirkning på lagerhåndteringen. For å holde tritt med økte volumer og økt etterspørsel etter rask og nøyaktig omsetning, har lagerhåndtering og dens virksomhet blitt tvunget til en utvikling  fremover mot automatisering.

Fully Automated WarehousesMen hvordan ser automatiseringen ut? De fleste menneskers idé om lagervirksomhet er lange rekker med pallereoler og småvarereoler, med trucktrafikk som kjører rundt for å plukke artikler og fylle på varelageret.

Med et helautomatisk lager er dette veldig langt fra hvordan det ser ut, på grunn av at personalet er erstattet med roboter og automatiske system i stedet.

Når et lager er helt automatisert, kaller vi det et mørkt lager. Uten personale i et lager, behøver du ikke å ha lyset på. Mobile roboter, automatiske lagrings- og plukkesystem, høyhastighetssortering og førerløse trucker fungerer utmerket i mørket. Deres bevegelser og arbeidsskjemaer er alle organiserte av styreprogram. Det finns helt enkelt ikke behov for personale i et helautomatisk lagermiljø.

7 fordeler med helautomatiske lager

Fully Automated Warehouses

 1. Lave arbeidskostnader. Med færre ansatte minsker lønnskostnadene kraftig.
 2. Hastighet. Automasjon er raskere og mer effektivt enn manuelle system.
 3. Nøyaktighet. Ved å automatisere lageret tar du bort risikoen for menneskelige feil og gjør prosessen mer effektiv og gir færre feilplukk.
 4. Plass. Automasjon muliggjør maksimal plassutnyttelse i et lagerbygg.  Lagringstettheten økes, også optimal utnyttelse av tilgjengelig høyde. Automatiserte lager med mindre golvflate gir kostnadsbesparelser, uten at det går på bekostning av lagringskapasiteten.
 5. Sikkerhet. Dette er alltid en viktig faktor i alle lagermiljøer. Ved å fjerne personalet fra lagerhåndteringen, tar du også bort risikoen for  personskader og ulykker.
 6. Minskar risikoen for påkjørsel. Kollisjonsskader kan føre til alvorlige ulykker og ras. Denne risiko elimineres med et helautomatiskt lager, ettersom  alle håndteringsprosesser styres via lagerhåndteringssystemet.
 7. Effektivitet døgnet rundt. Uten personale finnes ingen vaktskifter som innebærer stopp og ventetid i plukkeprosessen. Dessuten, til forskjell fra personale, behøver automatiserte maskiner ikke å ta ut ferie, de har heller ikke fridager eller lunchpauser!

 

Hvordan fungerer et helautomatisk lager?

Helt enkelt så er hvert steg i prosessen - fra varer som kommer, til varer som sendes - automatisert og nøyaktig synkronisert takket være programvaren for lagerhåndteringssystem.

Avansert lagerautomasjon dekker hele AS / RS (automatiserte lagrings- og hentesystem) og inkluderer:

Fully Automated Warehouses

 • Automatiske transportører for å ta imot varer som kommer inn
 • Førerløse trucker for å ta med varene til oppbevaringsplassen.
 • Kranlager, smalgangslager med pallereoler på opp til 30 meters høyde. Passer best for oppbevaring av paller og store gjenstander.
 • Miniload, en dynamisk og ergonomisk automatisert løsning for smågods. Øker plukkeffekten takket være stor nøyaktighet og høy kapasitet.
 • Automatiske shuttle system for bokser.
 • Automatiske shuttle system for paller
 • Mobile pallereoler
 • Mobile roboter

Gjennom hele prosessen, styrt via lagerhåndteringssystemet, er det liten eller ingen manuelle inngrep.

Warehouse AutomationFull lagerautomasjon representerer naturligvis en betydelig investering for en bedrift, men samtidig er det veien fremover for et effektivt og raskt lagersystem som holder kontroll på forbrukernes økende krav.

Halvautomasjon og eventuell ettermontering av et lager med automatiserte elementer kan utgjøre et bra første skritt mot full automatisering. Dersom du vil diskutere automatiserte lagerløsninger for din bedrift, eller få mer informasjon om andre lagringsalternativ som finnes, så ta kontakt med oss. Vi hjelper deg gjerne.

Aktuelle nyheter
Siste nytt