Skip to main content

Går du med planer om å kjøpe pallereoler? Ti ting du bør tenke på før du investerer

Når en bedrift gjør en investeringsbeslutning er det viktig å vurdere alternativene, og det samme gjelder når vi snakker om pallereoler til lageret.

10 Tips Pallet RackingUnnlater du å se nøye på logistikken i virksomheten og vurdere hva som passer best til dine behov, kan det vise seg at investeringen er bortkastet tid og penger.

Investerer du i feil type pallereoler for virksomheten, kan det faktisk få negative konsekvenser i form av forsinkelser eller hindringer i lagerdriften.

Valg av riktig lagerløsning og riktig type pallereoler kan utgjøre forskjellen mellom en problemfri og effektiv lagerdrift, og en drift som motarbeider arbeidsflyten i virksomheten. Eksperter på lagerløsninger kan vurdere hvilke pallereoler som passer best for hvert enkelt miljø.

Nedenfor følger ti viktige ting du bør tenke på før du tar det avgjørende steget og investerer i pallereoler.

10 Tips Pallet Racking1. Hvilket budsjett har du til rådighet?

Dette bør være første steg når det gjelder alle beslutninger i en virksomhet. Det er viktig å sette av tilstrekkelige midler til pallereolinvesteringen. Du bør også huske på at det billigste alternativet ikke nødvendigvis er det beste. Rimelige reoler er kanskje ikke allsidige og tilpasningsdyktige nok til å kunne utvides og endres i takt med skiftende behov i virksomheten. Du kan fort risikere å måtte starte på nytt med en ny løsning og dermed miste den opprinnelige besparelsen.

2. Hvilken funksjon skal reolene fylle?

Det finnes mange ulike typer pallereoler, som tjener flere funksjoner. Derfor er det viktig at du først definerer formålet og velger en løsning som dekker dine behov. Hvilken funksjon vil du at reolene skal ha? Hva slags varer skal lagres? Hvor ofte vil du ha behov for tilgang til varene? Dette er informasjon som må innhentes og sorteres før det er mulig å finne en løsning.

3. Hvordan er lagerets gulvplan og planløsning?

Lagre finnes i mange former og størrelser, med varierende fotavtrykk. Det er viktig å kartlegge området, med nøyaktige dimensjoner og tydelig merkede atkomstpunkter, dører og vinduer.

I denne fasen lønner det seg å bruke en spesialist på lagringsløsninger, ettersom han eller hun ikke bare kan vurdere hvilken type reoler som egner seg best, men også hva som passer best for å gi best mulig arbeidsflyt og funksjonalitet.

4. Hvor høyt er lageret?

Ikke la deg begrense utelukkende av gulvplassen, men ta også den vertikale plassen med i betraktning.

Spesialister på lagerløsninger tenker og jobber alltid i 3D – det vil si at de ser både på gulvplanen og høyden, og finner et reolsystem som gjør at den tilgjengelige plassen blir utnyttet best mulig.

Ved å utnytte høyden på et lager fullt ut – helt opptil 40 meter – kan du i noen tilfeller doble lagerkapasiteten. Ta også andre tilknyttede kostnader med i beregningen, deriblant lagerkran og løfteutstyr.

5. Hva slags tilgang trenger du?

10 Tips Pallet Racking

Hvis du lagrer varer som du ofte trenger tilgang til, må du ta dette med i beregningen når du velger pallereolløsning. Trenger du mer sporadisk tilgang, kan det hende at en annen løsning passer bedre enn hvis du trenger hyppig tilgang.

Vår erfaring er at virksomheter ikke sjelden opplever problemer med lagerløsningen fordi de ikke har tatt hensyn til hvor ofte de trenger tilgang til lagervarene.

6. Tenk sikkerhet

Helse og sikkerhet er viktig i alle arbeidsmiljøer, og særlig viktig er det i forbindelse med lagervirksomhet. Lagre kan være travle og potensielt farlige steder der personer, kjøretøy og store lagerartikler beveger seg rundt samtidig.

Det er viktig å sørge for at pallereolene du velger holder høy standard, men like viktig er det å sørge for at de monteres korrekt. Deretter må du sørge for at det blir gjennomført årlige sikkerhetskontroller av pallereolene, slik at sikkerhetsstandardene opprettholdes.

7. Se mot fremtiden

Ved valg av pallereoler bør du ikke bare fokusere på dagens behov, men se på fremtidige behov og hvilke planer som foreligger med hensyn til forretningsutvikling. Hvis det er sannsynlig å forvente endringer i virksomheten, vil du ønske å investere i en lagerløsning som er allsidig og gir rom for vekst og endringer. Du vil kanskje vurdere allsidige reoler som kan tilpasses ulike størrelser og produkter, og dekke ulike typer bruk.

Uten en slik fremtidsrettet tankegang kan du komme til å investere i en type pallereoler bare for å finne ut at de er nødt til å skiftes ut når det har gått noen få år. Allsidighet og tilpasningsmuligheter er nøkkelen.

8. Hva slags lagerløsning har du allerede?

10 Tips Pallet RackingSå langt har vi snakket om nye pallereoler, men det er like viktig å tenke på hvilken løsning du allerede har. Kanskje har du en løsning som egner seg for formålet og vil investere i ekstra lagerplass som et supplement. Ta også en titt på hva annet som finnes i lagerbygningen. Hvilke kjøretøy, for eksempel gaffeltrucker, eier du eller har du planer om å kjøpe? Alle reolløsninger må ha plass til disse.

Kanskje må du også endre eller tilpasse belysningen så den fungerer bra sammen med den nye lagerløsningen.

9. Hvor slitesterke må reolene være?

Ulike lagre har ulike krav, og trenger derfor ulike lagerløsninger med hensyn til holdbarhet. Hvis reolene må tåle ekstreme klimaer – for eksempel temperaturer under nullpunktet – må de være solide nok til å takle det.

Og hvor lenge må lagerløsningen holde? Planlegger du å beholde den i mange år eller er den ment som en mer kortsiktig løsning?  Må reolene være utvidbare eller faste? Svarene på disse spørsmålene vil være bestemmende for valget av pallereoler.

10 Tips Pallet Racking10. Vedlikehold av lagerløsningen

Når lagerløsningen er montert, må du kunne vedlikeholde den. Det betyr at det lønner seg å velge en lagerløsning der det er enkelt å få reservedeler og der det er mulig å tilkalle eksperter for å utføre vedlikehold eller reparasjoner hvis det blir nødvendig. Den som leverer lagerløsningen, må med andre ord kunne tilby god løpende support og vedlikeholdstjenester.  Ellers kan du igjen ende opp med å ha gjort en dårlig investering.

Vi håper dette har gitt svar på noen spørsmål vedrørende hva du bør tenke på før du investerer i pallereoler. Kontakt oss i dag hvis du ønsker mer informasjon eller en prat med ekspertteamet vårt.

Aktuelle nyheter
 • 14139
  13.05.2024

  Gruppe Bærekraftsrapport 2023

  Vi er glade for å presentere vår årlige Bærekraftsrapport 2023, som dokumenterer Gruppens omfattende fremgang og prestasjoner innen bærekraftig utvikling. Rapporten understreker vårt vedvarende engasjement for miljøvern, samfunnsansvar og bedriftsstyring.
 • 13995
  18.04.2024

  LogiMAT 2024: A Retrospective for Dexion

  The LogiMAT 2024 proved to be a resounding success for Dexion. With a record-breaking 67,420 professional visitors, the exhibition surpassed expectations.
 • 13208
  28.03.2023

  5 fordeler med mesanin

  En utmerket løsning for å maksimere volumet på lageret ditt er mesaniner, en kostnadseffektiv måte å benytte seg av høyden på bygningen, samt skape mer tilgjengelig gulvplass.
Siste nytt