Skip to main content

4 tips for kjøle- og fryseoppbevaring av pallegods

Har din bedrift har et kjøle- eller fryselager, da kjenner du til utfordringen med å holde driftskostnaden nede.

Energikostnaden for kjøle- eller fryselager er en stor budsjettpost, og derfor bør lagringsplassen ha en størrelse som er godt tilpasset til behovet. Plassutnyttelse er et nøkkelord, hvis du ikke vil bruke penger på å kjøle tom luft. Dette er det som gjør forskjellen på hvilket oppbevaringssystem du kjøper. Nedenfor følger en oversikt over pallereolsystemer med høy lagringstetthet.

Alternativ 1 - Mobile pallereoler MOVO

MOVO - Cold Storage

MOVO er en utmerket oppbevaringsløsning for kjøle- og fryseoppbevaring.

Systemet utnytter volumet optimalt, og med et tastetrykk kan du enkelt flytte hele palleseksjoner og åpne truckganger. Den kompakte oppbevaringen gjør at du kan benytte det arealet du sparer til annen oppbevaring eller til andre logistikkfunksjoner.

Pallereoler monteres på mobile vogner som manøvreres enten via et kontrollpanel eller fra en fjernkontroll. Systemet kan utstyres med for eksempel lysstyring, nattstilling eller plukkgangsposisjonering.

MOVO er et populært og svært effektivt valg for kjøleoppbevaring, ettersom det gir maksimal plassutnyttelse med kompakt lagring og full tillgang til alle palleplasser.

 

Alternativ 2 – Pallet Shuttle

Shuttle - Cold Storage

Shuttle er en halvautomatisk løsning som fungerer utmerket i både varm- og fryselager.

På samme måte som de mobile pallereolene, gir også Pallet Shuttle kompakt lagring. Systemet passer spesielt godt  for oppbevaring av store mengder varer av et fåtall ulike artikkelnummer.

Shuttlen henter opp pallene fra pallesystemets fremside og forflytter dem til riktig sted inni reolen. Systemet kan håndteres fra ene siden (LIFO last in, first out) av reolsystemet eller begge sidene (FIFO first in, first out), avhenging av lagerlogistikk.

Dette systemet gir deg bedre effektivitet og mindre risiko for påkjøringsskader

 

Alternativ 3 – Push back eller Gjennomløp

Push Back - Cold Storage

Skal du håndtere dine varer etter prinsippet LIFO (last in, first out), er Push back en ideell løsning. Men skal du håndtere varene dine etter prinsippet FIFO (first in, first out) er Gjennomløpsreoler mer passende. Begge reolsystemene leveres med ruller eller vogner som er integrert i reolen.

Når du laster inn en pall i Push back skyves bakenforliggende paller innover i systemet, og når en pall plukkes ut, transporteres bakenforliggende pall frem til plukkåpningen, på grunn av tyngdekraften.

Ved innlasting av en pall i en Gjennomløpsreol plasseres pallen i åpningen og etterpå ruller pallen med hjelp av tyngdekraften til utlastingssiden av reolen, der plukking av pallen skjer.

Med både Push back og Gjennomløpsreol håndteres pallene fra pallereolsystemets frem- eller bakside, og det finnes derfor ikke noe behov for truckkjøring i anlegget. Systemet passer ved små produktsatser med relativt høy omsetningshastighet, dog kreves det høy kvalitet på på pallene.

 

Alternativ 4 - DypstablingDrive-in - Cold Storage

Dypstablingsreoler som kjølelager er en mer tradisjonell løsning. Med Dypstabling kjører trucken inn i reolsystemet for å levere eller hente pallen. Løsningen passer godt for store mengder artikler av noen få produkttyper, det vil si batch håndtering.

Dette alternativet er en rimeligere investering enn andre. Men det passer dårlig dersom du har et fryselager med høy omsetningshastighet og behøver full tilgang til alle palleplasser.

Det finnes også en høyere risiko for påkjøringsskader, på grunn av at det er trucktrafikk i reolsystemet, noe som i sin tur kan føre til ekstra kostnader i forbindelse med reparasjon og avbrudd i lagerflyten.

 

Når du velger pallereolsystem til ditt kjølelager, så la kvantitet, omsetningshastighet og type varer avgjøre hvilket reolsystem som passer best.

Vi er tilgjengelige for tips og råd. Ta kontakt med oss om du behøver mer informasjon.

Aktuelle nyheter
 • 14139
  13.05.2024

  Gruppe Bærekraftsrapport 2023

  Vi er glade for å presentere vår årlige Bærekraftsrapport 2023, som dokumenterer Gruppens omfattende fremgang og prestasjoner innen bærekraftig utvikling. Rapporten understreker vårt vedvarende engasjement for miljøvern, samfunnsansvar og bedriftsstyring.
 • 13995
  18.04.2024

  LogiMAT 2024: A Retrospective for Dexion

  The LogiMAT 2024 proved to be a resounding success for Dexion. With a record-breaking 67,420 professional visitors, the exhibition surpassed expectations.
 • 13208
  28.03.2023

  5 fordeler med mesanin

  En utmerket løsning for å maksimere volumet på lageret ditt er mesaniner, en kostnadseffektiv måte å benytte seg av høyden på bygningen, samt skape mer tilgjengelig gulvplass.
Siste nytt