Skip to main content
12757
Nye tider i lagerbransjen

Fremveksten av netthandel, som fikk et kraftig oppsving under koronapandemien og til en viss grad etter Brexit, innebærer at lagerbygningene ikke lenger er de statiske lagerlokalene de en gang var. De er raskt i ferd med å bli travle distribusjonssentre med ett økosystem bestående av innretninger, prosesser og maskineri, som må utvikles og tilpasses for å holde tritt med en verden i rask endring.