Skip to main content
842
Miljøpolicy

Constructor Norge selger produkter och tjenester innen lagring, håndtering og miljø for industri og lager på en måte som tilfredsstiller kravene til kunder, ansatte, samfunnet og aksjonærene. Constructor Norges miljøinnsats skal fremme ett langsiktig bærekraftig samfunn og gi oss en vedvarende lønnsomhet.