Skip to main content

Kunnskap og forståelse er grunnlaget for alt sikkerhetsarbeide. Constructor har derfor,  gjennom mange år, holdt kurs og opplæring i reolsikkerhet.

En viktig prioritering for alle bedrifter er å se til at hele teamet forstår viktigheten av sikkerhet på lageret. Dersom ditt team ikke er bevisst på sikkerheten, kan konsekvensene bli ulykker eller skader.

Det er nødvendig å oppdatere kunnskapen uansett om det gjelder forandringer i lover, om det er nye mennesker i ditt team som behøver instruksjon om lagersikkerheten eller om ditt eksisterende team behøver videreutdanning.

Lagersjefer og operative sjefer innser også viktigheten av å få passende opplæring og ser positivt på en mulighet for å diskutere og lære av likesinnede.

Vi har flere forskjellige alternativer for opplæring;

  • På en passende ekstern plass
  • I deres egne lokaler


Nedenfor finner du informasjon om kursene vi kan tilby. Om de ikke helt oppfyller dine behov kan vi skreddersy et kurs etter dine behov og ønsker.

Constructors kursprogram 2019

Kurset passer for deg som har ansvar eller som leder arbeidet i bedriftens lager og oppbevaringsavdeling, eller om du er verneombud. fremfor alt handler kurset om grunnleggende kunnskaper om pallereoler, småvarereoler, grenreoler og dypstablingsreoler. Kurset tar for seg noen av de mest vanlige spørsmålene, slik som:

  • De nye Europa standardene
  • Arbeidstilsynets bestemmelser vedrørende reoler
  • Hvor mye kan reolene belastes?
  • Gjør det noe om reolen er påkjørt?
  • Hvorfor skal man kontrollere pallereoler?
  • Hvor mye kan reolene belastes?
  • Gjør det noe om reolen er påkjørt?

Kurset passer for personale som har palle, småvare, grenreol og dypstabling i sitt ansvarsområde eller arbeidsmiljø.

Kurset arrangeres ute hos kunde. 
Kunde holder lokaler og bevertning.
Varighet: 4 timer.
Pris: kr 15 000/kurs. Reisekostnader for kursholder tilkommer. Dokumentasjon inngår.

For mer informasjon om kurs arrangert ute på bedriften, ta kontakt med oss på
tlf: 67 11 26 00, vår kursansvarlig er Steinar Kastum, kundesenter@constructor.no

Hva sier våre kunder

"It was ideal for them to design a custom-fit racking layout for our store. With the flexibility of the shelving depths we were able to maximise the space we had, leaving plenty of room for stock expansion."
- Danny Archer, Winchester Branch Manager, YESSS Electrical

Sertifikater og Utmerkelser