Skip to main content

Mobile Pallereoler MOVO

Mobile reoler MOVO er en dynamisk løsning som gir opptil dobbel lagringskapasitet på samme areal som konvensjonelle pallereoler.
Reolen står på et bevegelig chassis, dvs vogner, som går på skinner som er støpt ned i gulvet. Hver vogn har et styresystem, og hele blokken har et styrepanel.

MOVO er teknisk overlegenhet og svært fleksibel, og passer for alle typer lagrede varer.

Tror du MOVO er for dyrt for deg? Tenk om igjen!
(MOVO kan være kostnadseffektivt for alle med faset implementering)

Mobile reoler er et pålitelig, velprøvd system med over 10 000 installasjoner over hele verden

Plassbesparing sammenlignet med konvensjonell pallereoler

Økt lagerkapasitet sammenlignet med konvensjonelle pallereoler

Palletilgang. Hver pall kan nås individuelt.

På designstadiet kan vår MOVO tilby to forskjellige fordeler:

• Øk kapasiteten ved hjelp av den tilgjengelige plassen
•Reduser det totale lagerområdet

Mobile Pall- eller Grenreoler?

MOVO kan installeres med pallereoler eller grenreoler.
Prinsippene forblir uendret med lagringsenheten som monteres på mobile baser med elektronisk styring.

Fordeler med mobile pallereoler:

 • Høy lagringstetthet
 • Ideell for kjølelager
 • Lett å justere
 • Lett å håndtere

Fordeler med mobile grenreoler:

 • Perfekt for lange varer
 • Last håndteres uten barrierer
 • Ingen begrensning i lengden på de lagrede varene
 • Justerbar armlengde for større produkter

Hvorfor MOVO er en så god løsning for kjølelager...

Det er mye dyrere å kjøle luft enn det er å varme den opp

 • MOVO gir høy energireduksjon i lager med klimaanlegg
 • MOVO har en garantert driftssikkerhet ned til -30 °C, noe som gjør den ideell for bruk i kjølerom.
 • 95 % av alle europeiske kjølelager er utstyrt med mobile pallereoler
 • Det å automatisere fryselager og holde gaffeltruckene inne på fryselageret kan redusere energiforbruket

Kontrollalternativer

En rekke kontrollalternativer er tilgjengelige for å oppfylle alle krav:

 • Lyskontroll – bare den åpne gangen er opplyst
 • Idriftssettingsmodus – åpne forhåndsvalgte ganger
 • Nattposisjon – jevn spredning – forbedrer luftsirkulasjonen
 • Sprinklerposisjon – en modus for brannvern
 • Plukkeposisjon – flere ganger delvis åpne for tilgang
 • Fjernkontroll – diagnose og vedlikehold fra eksperter
 • Valg av midtgang via radiokontroll – fjernstyrt valg av gang sparer tid siden truckføreren kan åpne gangene før ankomst

Betjening av MOVO kan skje enten fra den sentrale pilotkontrollen, fra kontroller på hver vogn eller via fjernkontroll.

Sikkerhetsfunksjoner

 • Lydsignal advarsel før hver bevegelse
 • Blinkende lys under hele bevegelsesprosessen
 • Nødstoppknapper på hver vogn gir instruks om umiddelbar stopp
 • Fullstendig sikring av MOVO-området med en adgangskontroll
 • Lokal sikring av de enkelte vognene med toveis lysbarrierer i gåområdene
 • EU-samsvar gis i henhold til CE 2006/42/EF og DIN EN15095

Noen referanser

Hvert år bidrar vi til at mange bedrifter blir mer effektive og mer produktive.  Vi har lagringsprodukter som gir langsiktige løsninger til kunder i alle typer bedrifter. Og som våre referanser viser, er de fornøyd med resultatet.

Octapharma, Sverige

Ettersom de ikke hadde noe tidligere lager og ingen tidligere erfaring med å velge pallesystem, arbeidet Octapharmas egne ansatte tett sammen med Constructors bygningsingeniører for å utforme det beste systemet for dem.

Les mer...
Jula, Sverige

I 1985 åpnet det første JULA-varehuset med kombinert hovedkontor og lager i Skara. Siden da har det bare gått én vei for JULA – og det er oppover. I dag er JULAs lager blitt forvandlet til et enormt sentrallager med enlagerkapasitet på ca. 220 000 palleplasser.

Les mer...
Orkla Foods, Norge

MOVO-systemet kan fylles opp til 90 % og gjennomløpsreolene opp til 80 %. Dette har med sporing å gjøre og at man ikke skal blande ulike produksjonsbatcher. Hvor fort en batch blir utlevert, styrer hvilket lagersystem man velger ved innlevering.

Les mer...

Hva våre kunder sier

“Lagerløsningen vår var tidligere outsourcet og vi hadde en god stund hatt lyst til å ta hånd om den internt. Arbeidet med Constructor Sverige har gitt oss en rekke fordeler, inkludert at vi har fått bedre kontroll over vår lagerlogistikk. Andre fordeler vi forventer er reduserte kostnader og bedre arbeidsforhold for våre ansatte.” -
Sarah Lundqvist, prosjektleder, Octapharma
“Constructors forståelse av våre behov, og deres evne til å se det store bildet, er imponerende. Det nye kjøleanlegget på Stranda gir ikke bare betydelige tids- og kostnadsbesparelser, men hjelper oss også med å møte vekst og etterspørsel i mange år fremover – sikkert og effektivt.” -
Einar Arve Nordang, logistikksjef, Orkla Foods Norge, avd. Stranda.
“En svært viktig del av dette prosjektet når det gjelder kvalitetssikring, er at Constructor har vært med fra starten av byggeprosjektet i nært samarbeid med totalentreprenøren Peab. Gulvkvaliteten er utrolig viktig med en MOVO-installasjon, og det brukte vi mye tid på. Grunnarbeidet har vært bra, og det har vært viktig å få alt til å flyte. Vi har kunnet ta reolene i drift fortløpende, noe som betyr at vi har kunnet håndtere alle barnesykdommer etter hvert. Det har vært veldig stabilt og trygt at Constructor har vært på plass.” -
Lennart Karlsson, logistikksjef, JULA.

Les mer om våre produkter!

Mobile pallereoler (MOVO)

Spar opptil 50 % av plassen som kreves av konvensjonelle pallereoler, og øk lagringskapasiteten med opptil 80 %

Pallet Shuttle

Et svært effektivt alternativ til standard pallereoler og dybstablingsreoler. Kostnadseffektiv og tidsbesparende. Høye driftshastigheter.

Lagringsmaskiner

Spar opptil 75 % på gulvplass, reduser plukkfeil med opptil 70 % og reduser plukktiden med mer enn 60 %.