Skip to main content
Mellomhylle

Mellomhylle

Alle fag i en paternoster kan utstyres med mellomhyller og plastbokser.