Evaluering / Analyse

 • Evaluering

Evaluering / Analyse

Ta imot lønnsomme råd!

 • kvalitet
 • driftsikkerhet
 • ressurser
 • arbeidsoppgaver
 • sløsing med tid
 • overtid
 • produktivitet
 • økonomi
 • Hvor ligger dine begrensninger?
 • Hvor ligger dine muligheter?
 • Hvor vil din bedrift?

Alle disse faktorene har betydning for din lønnsomhet. Sammen med dere søker vi å oppnå gevinster på flest mulig av punktene over.