Prosjektledelse

  • Prosjektledelse

Prosjektledelse

Kvalitetsstyringssystemet NS-EN ISO 9001:2000 har som målsetting:
Garantere kvaliteten på våre produkter og tjenester. Vise og dokumentere våre rutiner.

Kvalitetsstyringssystemet sørger for at aktiviteter som påvirker kvaliteten:

  • Utføres i henhold til prosedyrer, instrukser og tegninger.
  • Utføres av ansatte som har god kompetanse innen sitt fagområde, og kjenner et ansvar for å utføre sin jobb på beste måte.
  • Dokumenteres i henhold til prosedyrer og instrukser.

Vi har bygget opp en stab av prosjektledere med god kompetanse og bred erfaring, som følger de enkelte prosjektene fra start til mål.

Constructor Norge AS vil i samarbeide med sine oppdragsgivere, arbeide mot et optimalt resultat for hvert enkelt prosjekt.