Sikkerhetskurs og seminar

  • Sikkerhetskurs

Sikkerhetskurs og seminar

Constructor tar sikkerhet på alvor og gjennomfører sikkerhetskurs i reollære. Et lagermiljø er satt under streng kontroll av norsk lov.

Utgangspunktet for vårt Sikkerhetskurs i reollære er en ny europeisk norm, som er å anse som et minimumskrav for reolsikkerhet. Normen gjelder nå for 30 europeiske land og heter NS – EN – 15 635. Normen erstatter den inter nordiske standarden NS – INSTA. Dette betyr at alle bedrifter er pålagt å gjennomføre risikoanalyser, også på lageret.


Les mer om Constructors sikkerhetskurset her!