Service/Vedlikehold

  • Service/Vedlikehold

Service/Vedlikehold

Vi sikrer deg kontinuerlig drift!

Forutsetningen for kontinuerlig drift er at utstyr til enhver tid er oppgradert og vedlikeholdt.

Constructor hjelper deg med dette:

  • Vi anbefaler alle å tegne servicekontrakt og/eller NS-INSTA avtale
  • Vedlikehold gjennomføres i henhold til serviceplanen
  • Sertifiserte serviceteknikere på alle avdelingskontor
  • Systematisk oppfølging
  • Oppgradering av eksisterende anlegg
  • Ivaretar gjeldende lovverk, forskrifter og normer
  • Opplæring av softwarebrukere

Constructor Norge AS har egne montører og serviceteknikere som raskt kan bistå hvis det skulle være behov for dette. Egne avtaler kan og vil bli inngått for å sikre dere den service det til enhver tid er behov for i etterkant av en eventuell leveranse.

Service på lagerautomater
Constructor har stor suksess med web-support og er noe som vi anbefaler til alle våre kunder. Det betyr i praksis at Tornadoen er online, og det vil spare din bedrift for mye tid og omkostninger fordi vi kan hjelpe dere å få maskinen opp å kjøre igjen hurtigere. Våre teknikere prøver alltid å gå online først for å se om problemet kan løses over nettet. Er det derimot et mekanisk problem kommer vi ut til dere for å sjekke. Flere av våre kunder har vært tilbakeholdende med å gå online av hensyn til sikkerheten. Men ved å etablere en egen bredbånds-linje så er sikkerheten på topp, og vi ser helt klart at utviklingen går i den retningen. De kundene som velger å ha servicekontrakt med oss oppnår en billigere timepris på servicearbeid, og de betaler ingenting for selve servicekontrakten, kun for utført arbeid. Med en serviceavtale får kundene også rabatt på servicedeler.

Kontakt vår ettermarked avdeling

Kontakt vår sevice avdeling