• Sikkerhet på lageret

Tenker du sikkerhet på lageret?

Tenker du sikkerhet på lageret?

Riktig sikkerhet krever rett kompetanse!


Trygge arbeidsplasser skaper man ved lagarbeid. 
Alle vil ha en meningsfylt jobb og føle seg ønsket.

Reolsikkerhet er mange steder en glemt fare som påvirker arbeidsmiljøet i negativ retning hvis det ikke blir ivaretatt. Dårlig vedlikehold og sviktende opplæring gir en stor risiko for at en ulykke kan skje….

Vi hjelper deg med:

  • Kontroll og utbedring etter gjeldende normer
  • Lover og forskrifter
  • Få i gang egenkontroller
  • Forklaring av egentabeller
  • Forklaring av belastningstabeller
  • Forklaring av sjekkliste
  • Dokumentasjon av overnevnte i henhold til Arbeidsmiljøloven

Reolsikkerhet krever at alle medarbeidere blir sett, hørt, respektert og verdsatt.

Constructor Norge vet hva som kreves.